Stem op Giselle!

Bekijk de film van onze uitblinker Giselle en stem direct!

Ja ik stem op Giselle!

Nog geen BBL baan?

ID College ondersteunt je met zoeken naar een leerwerkplek. Kom 21 augustus 9:30 u naar ID College, Groen van Prinsterersingel 52, Gouda. Meld je bij de infobalie.

Tips voor solliciteren

Alsnog je diploma halen?

In één of twee jaar haal jij alsnog je diploma of certificaat voor vmbo-tl, havo of vwo. Kom voor meer info naar de Open dag op maandag 24 augustus 2015 van 16.00 tot 20.00 uur!

Ik kom naar de VAVO Open Dag!
Ontdek jezelf. En je vak. Gekleurde bolletjes

Actueel

Vooraankondiging Sponsordiner Voedselbank op 5 november

logo_voedselbank_gouda.png21 juli 2015 14:29 Veel mensen in Nederland (ruim een miljoen) leven onder de armoedegrens. Zij hebben niet genoeg inkomen om te kunnen voorzien in hun basisbehoeften, zoals kleding, voldoende voedsel en goede huisvesting. De voedselbanken helpen de armste mensen door hen tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Ze zorgen voor zo veel mogelijk gezonde producten, die door particulieren, winkels en bedrijven gedoneerd worden. Het verdelen van het voedsel wordt door vrijwilligers gedaan. lees verder

ID College schoolt medewerkers Bedrijfshygiëne bij tot zorgassistenten

20150713_diploma uitreiking ID College Werkt.JPG13 juli 2015 16:25 Elf medewerkers van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda hebben bij ID College hun diploma ontvangen voor zorghulp en/of helpende zorg en welzijn. De medewerkers zijn het afgelopen jaar omgeschoold van medewerker Bedrijfshygiëne naar zorg-assistent op niveau 1 en 2. lees verder