Home | Over ons | Werken bij | Contact | Links | Nieuws | Vragen? |

Mbo-opleidingen

Volwassenenonderwijs

Voor wie:
088 222 1777
 

Aankomend onderofficier grondoptreden


Niveau: 3

Leerweg: BOL

Opleidingsduur: 2 jaar

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Tijdens je opleiding Veiligheid & Vakmanschap word je voorbereid op een uitdagende militaire startfunctie. Je leert militaire basisvaardigheden zoals verplaatsen in diverse terreinen, jezelf inzetbaar houden onder allerlei omstandigheden, optreden bij calamiteiten en hoe je militaire beveiligingstaken uitvoert. Naast de normale vakken als Nederlands en rekenen, krijg je ook vakken als burgerschap en militair Engels. Daarnaast doe je veel aan sport en ontdek je de kracht van samenwerken met je medeleerlingen.

Je kunt de opleiding volgen op twee niveaus: niveau 2 duurt 18 maanden en bereidt je voor op een functie als soldaat/marinier. Niveau 3 duurt 30 maanden en bereidt je voor op de functie van onderofficier. Hiervoor zal je leren les- en leidinggeven en je leert coördinerende taken uitvoeren. De toelatingseis voor de opleiding is een afgerond vmbo-diploma.
Daarnaast kijken we hoe fit je bent en krijg je een sportmedische keuring om te kijken of je de belasting van de opleiding aan kunt.

Let op: De opleiding duurt 2,5 jaar. Daarnaast is het verplicht om één van de voorlichtingsbijeenkomsten te bezoeken (data staan onder 'Bijzonderheden').

webdecaan   Aanmelden   Brochures

Opleidingsinhoud

In de opleiding word je voorbereid op een algemene militaire basisopleiding bij één van de krijgsmachtonderdelen. Daarvoor leren we je de competenties die je nodig hebt als onderofficier veiligheid en vakmanschap. Je leert werkzaamheden te coördineren, jezelf in verschillende soorten terreinen te verplaatsen en beveiligingswerkzaamheden uit te voeren.
Ook leer je op te treden bij eenvoudige incidenten en medische hulp te verlenen. Daarnaast besteden we aandacht aan het opbouwen en onderhouden van een goede fysieke conditie en samenwerking met collega’s en het geven van leiding aan anderen. Aan het einde van de opleiding beheers je deze competenties. Daarmee kun je aan de slag als onderofficier veiligheid en vakmanschap. Ook kun je goed voorbereid overstappen naar een militaire opleiding van de krijgsmacht.

Toelatingseisen Vooropleidingen

  • Vmbo-diploma: kadergerichte, gemengde of theoretische leerweg of een afgeronde mbo-opleiding op niveau 2.
  • Een uitgebreide sportkeuring bij het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda.
  • Een intakegesprek en een sporttest die onder ander bestaat uit sit ups en push ups en een shuttle run test.
  • Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan er plaats is, bepalen de resultaten van het intakegesprek en de sporttest je toelating.
  • Op 1 oktober van je eerste schooljaar moet je minimaal 16 jaar zijn.
     

Kosten

Kijk voor een uitgebreider overzicht van de kosten van dit schooljaar bij het kostenoverzicht op www.idcollege.nl/kosten. Op deze pagina vind je ook meer informatie over betalingsmogelijkheden en studiefinanciering.

Kosten van boeken en materialen

De kosten van boeken en materialen verschillen per opleiding. Je kunt bij één van de leveranciers op onze speciale schoolboekenpagina op www.idcollege.nl/schoolboeken jouw boekenpakket bestellen.
 

Naast deze kosten voor lesgeld krijg je te maken met bijkomende kosten:

- De kosten aan schoolreaders, een oortje en een USB-stick zijn ongeveer 150 euro.
- De kosten van een sportkledingpakket zijn ongeveer 300 euro.
- Mogelijk zijn er bijkomende kosten voor een boekenpakket.

Bijzonderheden

ROC ID College geeft iedere maand voorlichting over de opleiding Medewerker veiligheid en vakmanschap. Deze voorlichtingen worden gegeven op Ambonstraat 1 in Alphen aan den Rijn en starten om 20.00 uur (tot ongeveer 21.30 uur). Wil je de opleiding Medewerker veiligheid en vakmanschap volgen, dan ben je verplicht naar één van de voorlichtingen te komen. Tijdens deze avonden staan onze docenten samen met voorlichters van defensie je te woord. De voorlichtingen vinden plaats op de volgende data:

13 november 2013
11 december 2013
15 januari 2014
3 februari 2014 (Open dag ROC ID College)
12 maart 2014
16 april 2014
21 mei 2014
11 juni 2014

Let op:
het is verplicht om bij één van deze bijeenkomsten aanwezig te zijn.

Na je bezoek aan de verplichte voorlichtingsavond volgt er een testdag waar je intakegesprek zal plaatsvinden.

Leslocaties

Deze opleiding wordt gegeven in de volgende locatie(s):

Locatie BOL BBL
Alphen aan den Rijn
Ambonstraat 1
2405 EN Alphen aan den Rijn
Opleidingsinhoud Toelatingseisen Vooropleidingen Kosten Bijzonderheden Leslocaties