Aanmelden als stagebedrijf

Een mbo-opleiding leidt op tot vakkracht; daarbij hoort het leren in een bedrijf of een instelling. Daarom volgen de studenten enkele stages (ook wel beroepspraktijkvorming genoemd) tijdens hun opleiding bij een daarvoor erkend bedrijf of instelling.

ID College geeft in de informatiegids beroepspraktijkvorming algemene informatie over de beroepspraktijkvorming voor zowel de BOL- als de BBL-student. 

Download hier deze informatiegids.

Bedrijven en instellingen

In zo’n leerbedrijf leert de student functioneren in de beroepspraktijk. Soms wordt een deel van het examen afgelegd bij het bedrijf of de instelling. ID College werkt nauw samen met het (internationale) bedrijfsleven in de regio van het Groene Hart.

Stagebedrijf worden

Wilt u ook stagebedrijf worden voor onze mbo-studenten? Registreer uw bedrijf dan hieronder.

Contactinformatie
Overige informatie

Méér dan mbo
Vanaf 1 september gaan ID College en ROC Leiden samen verder als mboRijnland.
Meer informatie