Beroepspraktijkvorming

In het mbo is de onderwijsinstelling (in dit geval ID College) eindverantwoordelijk voor het hele onderwijsproces, inclusief de beroepspraktijkvorming (stage). ID College sluit een praktijkovereenkomst (pok) met de student en het leerbedrijf. Deze praktijkovereenkomst is bindend en bevat o.a. afspraken over de inhoud van de bpv, de begeleiding en de beoordeling.

Praktijkovereenkomst

Hieronder zijn de algemene voorwaarden van onze praktijkovereenkomst te downloaden in pdf-formaat. In dit document staat ook een voorbeeld van een praktijkovereenkomst. Let op: Het invulformulier wordt ingevuld door ID College, in dit document vind je slechts een voorbeeld.

Praktijkovereenkomst ID College (inclusief voorbeeldformulier)

Naar het buitenland op bpv?

In plaats van bpv in Nederland, kun je ook naar het buitenland gaan. Dit kan een korte of een langere periode zijn, afhankelijk van de mogelijkheden binnen je opleiding. Als je gebruik wilt maken van deze kans moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit is afhankelijk van de opleiding die je volgt. Overleg daarom eerst met je eigen bpv-begeleider. Hij kan beoordelen of je in aanmerking komt.

Lees meer over internationale bpv:
Internationalisering: Neem eens een kijkje over de grens

Algemene uitgangspunten:

De student kan wanneer zich een probleem voordoet waarvoor begeleiding van school gewenst is, binnen 24 uur contact krijgen met een contactpersoon van zijn onderwijsteam. De norm van 24 uur geldt alleen voor werkdagen, dus niet in het weekend.

De afspraken over contact en begeleiding die gelden bij de ‘normale’ beroepspraktijkvorming, zijn ook van toepassing wanneer de beroepspraktijkvorming tijdens de vakantie plaatsvindt.

Iedere student is door het onderwijsteam geïnformeerd over de wijze waarop hij zijn begeleider of diens vervanger kan bereiken.
Deze afspraken, evenals de benodigde contactgegevens, zijn bekend bij de student.

Méér dan mbo
Vanaf 1 september gaan ID College en ROC Leiden samen verder als mboRijnland.
Meer informatie