Kindcentra, de toekomst?

In het kader van ┬┤Denk en deel mee!┬┤

Op maandag 31 oktober hebben we aandacht besteed aan de ontwikkelingen rondom kindcentra, tijdens de conferentie 'Kindcentra, de toekomst?' dat plaatsvond in Zoetermeer.

Kindcentra lijken een trend te zijn in Nederland. Integrale voorzieningen met doorgaande ontwikkellijnen en kindnabije zorg voor alle kinderen van nul tot twaalf jaar. Tijdens deze conferentie namen wij de bezoekers mee in de actuele ontwikkelingen rond dit onderwerp en wierpen we samen een blik op de toekomst. Dit deden wij met een aantal boeiende sprekers, maar ook door actief met elkaar over dit onderwerp van gedachten te wisselen en door kennis met elkaar te delen. Op 31 oktober brachten we beroepsonderwijs en werkveld (kinderopvang, primair onderwijs, welzijn en zorg) bij elkaar!

De sprekers op deze middag waren:

  • Michiel van der Grinten (Oberon; onderzoek | advies) nam ons mee langs de landelijke ontwikkelingen, toegespitst op kindcentra.
  • Tine Oudshoorn (Kinderopvang KinderRijk) vertelde alles over de samenwerking tussen primair onderwijs, welzijn en kinderopvang.
  • Jitske Kramer leidde de sessie ‘Connect! Wow, wat een verschil’ over inclusie, kern van het werken binnen kindcentra.

We danken de deelnemers én de sprekers nogmaals hartelijk voor zijn of haar bijdrage aan de conferentie en kijken uit naar de verdere ontwikkelingen rondom dit thema. We volgen het op de voet en doen mee!

Met vriendelijke groet namens de organisatie,

Marianne Gardien, domeindirecteur Welzijn ID College
Marianne van Dijk, onderwijskundig teamleider Welzijn ID College in Woerden
Pauline Visser, accountmanager Welzijn ID College Werkt

Méér dan mbo
Vanaf 1 september gaan ID College en ROC Leiden samen verder als mboRijnland.
Ga naar www.mborijnland.nl