Duale mbo-opleiding Elektronica en Data-, Telecommunicatie

ID College Werkt biedt sinds 2015 de duale mbo-opleiding Elektronica en Data-, Telecommunicatie aan. Deze wordt uitgevoerd onder de kwalificatie ´Elektrotechnische Systemen´. In nauwe samenwerking met belanghebbende bedrijven en instellingen zijn nieuwe keuzemodulen geschreven. Hierdoor kan ID College Werkt innovatief en flexibel onderwijs bieden, dat goed aansluit op de arbeidsmarkt. Met deze opleiding kun je echt slim leren werken en ben je voorbereid op de toekomst in de techniek.

Onder de kwalificatie worden de volgende mbo-opleidingen verzorgd:

Programma

De hoofdonderdelen in de opleiding zijn:

 • Elektronica en elektronische systemen;
 • Data-, telecommunicatie en netwerken;
 • Technische informatica en ICT;
 • Veiligheid in systemen, machines en apparaten;
 • Meten en testen bij het uitvoeren van inspecties en controles;
 • Zenders, ontvangers en digitale netwerken;
 • Meet- en regeltechniek;
 • Sensoren, processoren, actuatoren;
 • Elektrische systemen, apparaten, machines en installaties.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de generieke vakken:

 • Nederlands;
 • Moderne Vreemde Taal (MVT);
 • Rekenen/Wiskunde (R/W);
 • Burgerschap Competenties (BC).

De theorielessen worden gegeven op dinsdag, gedurende 40 weken per studiejaar. De starttijd is 15.00 uur, de eindtijd 20.30 uur. Dit vindt plaats op de locatie van ID College in Woerden op de Polanerbaan 15.

De studiebelasting is als volgt verdeeld:

 • Urennorm = minimaal 850 klokuren per studiejaar
 • Contacturen = minimaal 200 klokuren per studiejaar
 • Beroepspraktijkvorming = minimaal 610 klokuren per studiejaar

Toelatingseisen

De opleiding wordt duaal gegeven, waarbij leren en werken slim gecombineerd wordt. Een arbeidsovereenkomst is dan ook een voorwaarde om deel te nemen aan de opleiding.

Na de aanmelding volgt een intake-traject, dat bestaat uit drie onderdelen:

 1. Het aanleveren van je portfolio met c.v., kopieën van diploma’s/certificaten en het invullen van een Quick Scan;
 2. Een niveautest voor de generieke vakken en een technische test in de vorm van een ´Challenge´ op locatie;
 3. Een intakegesprek voor het bespreken van de resultaten en het opmaken van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP).

Na een positief advies bij het intakegesprek, vindt de definitieve aanmelding plaats.

Kosten

Voor deze opleiding wordt een eigen bijdrage gevraagd van het bedrijf of deelnemer. Deze eigen bijdrage kan gecompenseerd worden door de aanvraag van ´Tegemoetkomingskosten bij het eigen Opleidings- Ontwikkelingsfonds van de branche´ of een ´Vergoeding praktijkleren bij de rijksoverheid´.

Datum en locaties

 • informeer naar de mogelijkheden Woerden

Docenten

De docenten zijn ervaren en goed bekend met de nieuwe technische ontwikkelingen in het werkveld.

Meer weten of direct aanmelden? Neem contact op met:
Jan Kaatee, accountmanager Techniek & ICT ID College Werkt
06 - 54 26 80 86 of jkaatee@idcollege.nl

Méér dan mbo
Vanaf 1 september gaan ID College en ROC Leiden samen verder als mboRijnland.
Ga naar www.mborijnland.nl