Wat en voor wie?
Klant-erger-je-niet is een training in klantgericht ondernemen in de vorm van een business game. De training is bij uitstek geschikt om de deelnemers het belang van klantgerichtheid en klanttevredenheid te laten ervaren en de inzichten te gebruiken om daadwerkelijk actie te ondernemen.

Aanpak en opzet
In deze spelsimulatie is het de doelstelling om aan de klantwensen te voldoen én tegelijkertijd ook de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Belangrijke principes zoals klanttevredenheid, klantwaarde, klantloyaliteit, klantbehoud en het creëren van klantambassadeurs zijn de rode draad door de game. Er wordt gewerkt met de bouwblokken voor een klantgerichte organisatie, ontwikkelt door Gartner. De game is opgebouwd volgens de principes van Kolb en ervaringsgericht leren.

Programma

Inhoud en resultaat
Deze training bestaat uit een ervaringsgericht leergedeelte verpakt in de vorm van een serious business game en een reflectie en vertaalslag naar de praktijk. We gaan kijken naar de klantreis en zelf oefenen met nieuw gedrag. Afhankelijk van het niveau van de groep, stemmen we ons programma af, van strategische invalshoeken naar praktijktoepassingen. De deelnemers ontvangen na afloop van de training een bewijs van deelname.

Dagdeel 1 en 2 (op 1 dag):

 • Introductie op het thema klantgericht werken in de kinderopvang
 • Vertaalslag naar de praktische thema’s
 • Het spelen van de business game ‘Klant-erger-je-niet’
 • Reflectie op eigen leerervaringen en vertaalslag naar een leeropdracht

Dagdeel 3 (is een terugkomdag binnen 6 weken):

 • Terugblik en reflectie op de ervaringen opgedaan bij de eerste dag
 • Vertaalslag van de leeropdracht naar de dagelijkse praktijk
 • Beschrijven van de ‘reis van de klant’
 • Benoemen / herkennen van de ‘momenten van de waarheid’
 • Benoemen / herkennen van huidige gedrag en oefenen met nieuw gedrag

Toelatingseisen

Deze training is bestemd voor zowel bestuurders en MKO’s als cluster managers, locatieleiders en PM’ers. Kortom iedereen die binnen de kinderopvang wil ervaren hoe klantgerichter werken een positieve bijdrage kan leveren aan het resultaat.

Kosten

Prijs en inschrijven

 • Training: 450,00 euro p.p.
 • Inschrijven kan per organisatie (in-company). Geef uw wensen aan via IDCollegeWerkt@idcollege.nl of bij de accountmanager Welzijn.
 • In de prijs is inbegrepen: materiaalkosten en administratiekosten, waaronder een bewijs van deelname en een schriftelijke evaluatie.
 • Deze training valt onder de subsidieregeling van het Sectorplan maatschappelijke SZW en is opgenomen in de scholingsgids van het FCB. Met deze regeling kunt u mogelijk 75% van de prijs vergoed krijgen. http://www.fcb.nl/download/WJK/pdf/Sectorplannen/Scholingsgids.pdf

Datum en locaties

 • Startdatum in overleg In overleg

Docenten

Deze training is tot stand gekomen in samenwerking met TOT2020. De groepsgrootte is minimaal 10 en maximaal 14 personen,  waarbij het trainen van meerdere groepen op hetzelfde moment tot de mogelijkheden behoort.

Meer weten of direct aanmelden? Neem contact op met: 
Pauline Visser, accountmanager Welzijn ID College Werkt
pvisser@idcollege.nl of op 06 10 52 08 07

Méér dan mbo
Vanaf 1 september gaan ID College en ROC Leiden samen verder als mboRijnland.
Meer informatie