Wat en voor wie?
Klant-erger-je-niet is een training in klantgericht ondernemen in de vorm van een business game. Deze training is bij uitstek geschikt deelnemers het belang van klantgerichtheid en klanttevredenheid te laten ervaren en de nieuw verworven inzichten te laten omzetten in daadwerkelijke actie. De training is bestemd voor iedereen die wil ervaren hoe klantgericht(-er) werken een positieve bijdrage kan leveren aan het resultaat.

Aanpak en opzet
In deze spelsimulatie is het de doelstelling om aan de klantwensen te voldoen én tegelijkertijd ook de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Belangrijke principes zoals klanttevredenheid, klantwaarde, klantloyaliteit, klantbehoud en het creëren van klantambassadeurs zijn de rode draad door de game. Er wordt gewerkt met de bouwblokken voor een klantgerichte organisatie, ontwikkelt door Gartner. De game is opgebouwd volgens de principes van Kolb en ervaringsgericht leren.

Programma

Inhoud en resultaat
Deze training bestaat uit een ervaringsgericht leergedeelte, verpakt in de vorm van een serious business game en een reflectie en vertaalslag naar de praktijk. We gaan kijken naar de klantreis en zelf oefenen met nieuw gedrag. Het programma wordt afgestemd op het niveau van de groep en wisselt van strategische invalshoeken naar praktijktoepassingen. De deelnemers ontvangen na afloop van de training een bewijs van deelname.

Dagdeel 1 en 2 (op 1 dag):

 • Introductie op het thema klantgericht werken in de zorg
 • Vertaalslag naar de praktische thema’s
 • Het spelen van de business game ‘Klant-erger-je-niet’
 • Reflectie op eigen leerervaringen en vertaalslag naar een leeropdracht

Dagdeel 3 (is een terugkomdag binnen 6 weken):

 • Terugblik en reflectie op de ervaringen opgedaan bij de eerste dag
 • Vertaalslag van de leeropdracht naar de dagelijkse praktijk
 • Beschrijven van de ‘reis van de klant’
 • Benoemen / herkennen van de ‘momenten van de waarheid’
 • Benoemen / herkennen van huidige gedrag en oefenen met nieuw gedrag

Toelatingseisen

Deze training is bestemd voor zowel bestuurders als clustermanagers en locatiemanagers in de zorg. Kortom iedereen die binnen de gezondheidszorg wil ervaren hoe klantgerichter werken een positieve bijdrage kan leveren aan het resultaat.

Kosten

Prijs en inschrijven

 • Training: 450,00 euro p.p.
 • Inschrijven kan per organisatie (in-company). Geef uw wensen aan via IDCollegeWerkt@idcollege.nl of bij de accountmanager Gezondheidszorg.
 • In de prijs is inbegrepen: materiaalkosten en administratiekosten, waaronder een bewijs van deelname en een schriftelijke evaluatie.

Datum en locaties

 • Startdatum in overleg In overleg

Docenten

Deze training is tot stand gekomen in samenwerking met TOT2020. De groepsgrootte is minimaal 10 en maximaal 14 personen,  waarbij het trainen van meerdere groepen op hetzelfde moment tot de mogelijkheden behoort.

Meer weten of direct aanmelden? Neem contact op met: 
Margot Röst, accountmanager Gezondheidszorg ID College Werkt
mrost@idcollege.nl of op 06 14 67 56 36