Effectief communiceren in de techniek

Deze training is speciaal bedoeld voor technische medewerkers die hun vaardigheid in de Nederlandse taal willen verbeteren. De sector Techniek verandert in rap tempo. Er worden aan technici steeds hogere eisen gesteld. Niet alleen ten aanzien van vakinhoudelijke, technische aspecten gecombineerd met bijvoorbeeld ICT, maar ook op het gebied van klantgerichtheid of werken in teamverband. Effectieve communicatie is daarbij cruciaal. Deze training ondersteunt de technische professional in zijn/haar dagelijkse communicatie en dus om in die nieuwe rol en omgeving zijn weg te vinden.

Welke onderdelen zijn in deze training opgenomen?
Heb je ook wel eens de ervaring dat een gesprek niet loopt? Dat het onbedoeld een kant opgaat die je helemaal niet wilt? Dat je tot de conclusie komt dat je elkaar uiteindelijk helemaal niet hebt begrepen, ondanks het feit dat je dezelfde taal en dezelfde woorden gebruikt? Deze training is geschikt voor iedereen die meer wil bereiken in een gesprek. De ander beter en sneller wil begrijpen en er direct achter wil komen wat een goede vervolgstap zou kunnen zijn. Zowel op het gebied van mondelinge als schriftelijke communicatie.

Programma

Aanpak en opzet
De training ´Effectief communiceren in de techniek´ is gebaseerd op het clean language gedachtengoed. Dit wordt verder toegelicht tijdens de training. We werken in een groep van minimaal 8 en maximaal 14 deelnemers. Deze training bestaat uit één dagdeel van vier uur en is tot stand gekomen in samenwerking met TOT2020.

Inhoud en resultaat
Door effectief te communiceren leer je vragen stellen en te luisteren naar anderen, zónder je eigen aannames of interpretatie er tussen te zetten. Je wordt je bewust van eigen aannames en de waarde ervan in het gesprek. Het dwingt je, heel praktisch, om onderscheid te maken tussen wat jíj wilt en belangrijk vindt en hoe dit voor de ander is. Het resultaat? Je begrijpt elkaar beter, leert sneller en bereikt gemakkelijker gewenste uitkomsten. Krachtige vragen stellen, daar gaat het om. Dit alles wordt aangereikt in een praktisch gespreksmodel die je samen met je collega kunt oefenen.

Programma in één dagdeel

  • Bewustwording van eigen aannames en hoe deze een rol spelen in ieder gesprek.
  • De werking van symbolen en metaforen om gewenste uitkomsten te bereiken.
  • Oefenen met een set van krachtige vragen, te gebruiken in iedere gesprekssituatie.
  • Kennismaken en oefenen met een praktisch gespreksmodel.

Toelatingseisen

  • U bent werkzaam bent in de technische sector;
  • U beheerst voldoende Nederlands om de training goed te volgen.

Kosten

  • Training: 140,00 euro pp
  • Inschrijven per organisatie (in-company).
  • In de prijs is inbegrepen: materiaalkosten en administratiekosten, waaronder een bewijs van deelname en een schriftelijke evaluatie.

Datum en locaties

  • Startdatum in overleg In overleg

Docenten

Meer weten of direct aanmelden? Neem contact op met: 
Jan Kaatee, accountmanager Techniek & ICT ID College Werkt
06 - 54 26 80 86 of jkaatee@idcollege.nl

Méér dan mbo
Vanaf 1 september gaan ID College en ROC Leiden samen verder als mboRijnland.
Meer informatie