Werkbegeleider in de technische sector

Doel van de training is om toekomstige werkbegeleiders gedegen voor te bereiden op hun taken en rol als begeleider van beroepsoefenaars in opleiding. De training biedt inzicht in het opleidingstraject en geeft handvatten om als begeleider aan de slag te gaan. Daarnaast biedt de training ook inzicht en brengt bewustwording in de eigen rol en het gedrag, zodat de werkbegeleider de medewerkers in opleiding verder kan helpen in hun ontwikkeling.

Aanpak en opzet
De training wordt uitgevoerd door een professionele docent en sluit aan op het niveau van de medewerkers in de technische sector. Voorafgaand aan de training vindt overleg plaats tussen de contactpersoon van de organisatie en de accountmanager Techniek & ICT van ID College Werkt. Indien gewenst, kan de docent vooraf een bezoek brengen aan uw locatie om de inhoud en de aansluiting op uw werkpraktijk zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Inhoud en resultaat
De training bestaat uit twee dagdelen van drie uur. Het aantal deelnemers is minimaal 8 en maximaal 12. De dagdelen worden in overleg met de opdrachtgever bepaald en vastgesteld. De deelnemers ontvangen na afloop van de training een bewijs van deelname. De trainingsdagen worden gegeven op een locatie van de opdrachtgever of op locatie van ID College.

Programma

Dagdeel 1: algemene kennis

 • Wat zijn de taken van een werkbegeleider?
 • Hoe ziet de opbouw van de opleiding eruit?
 • Welke procedures worden gebruikt?
 • Welke informatie geeft een werkbegeleider aan een stagiaire?

 

Dagdeel 2: gewenste competenties van de werkbegeleider

Vanuit het SBB (Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven) zijn een aantal competenties en criteria vastgesteld, waar een werkbegeleider of praktijkbegeleider aan moet voldoen. Gedurende deze training wordt aandacht geschonken aan:

 • Aansturen
 • Begeleiden
 • Beslissen en nieuwe activiteiten initiëren
 • Instructies en procedures volgen
 • Leren
 • Op behoeften en wensen van klanten/studenten reageren
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken en overleggen
 • Vakdeskundigheid toepassen

Toelatingseisen

 • U bent werkzaam bent in de technische sector;
 • U beheerst voldoende Nederlands om de training goed te volgen.

Kosten

 • Voor een groep van 8 t/m 10 personen: 150,00 euro pp
 • Voor een groep van 11 of 12 personen: 120,00 euro pp
 • Inschrijven per organisatie. Geef uw wensen aan via IDCollegeWerkt@idcollege.nl
 • In de prijs is inbegrepen: materiaalkosten en administratiekosten, waaronder een bewijs van deelname en een schriftelijke evaluatie.

Optioneel: een intervisie bijeenkomst à € 350,-

Datum en locaties

 • Startdatum in overleg In overleg

Docenten

Meer weten of direct aanmelden? Neem contact op met: 
Jan Kaatee, accountmanager Techniek & ICT ID College Werkt
06 - 54 26 80 86 of jkaatee@idcollege.nl

Méér dan mbo
Vanaf 1 september gaan ID College en ROC Leiden samen verder als mboRijnland.
Ga naar www.mborijnland.nl