TINK-training: ‘Taal- en interactievaardigheden in de kinderopvang’

Wat en voor wie?
Pedagogisch medewerkers zetten interactievaardigheden in om kinderen goede emotionele en educatieve ondersteuning te bieden. Voor een goede interactie is het nodig dat het taalgebruik van de pedagogisch medewerker rijk, interactief en correct is. In de TINK-training leer je hoe je tijdens het werken met kinderen je interactievaardigheden kunt verbeteren en inzetten. Daarnaast verbeter je je taalvaardigheid. Wat doe ik? Wat zeg ik? Hoe zeg ik het? Dat zijn centrale vragen in TINK.

Aanpak en opzet
De training wordt uitgevoerd door een professionele docent en sluit aan op het niveau van de medewerkers in uw kinderopvangorganisatie. Voorafgaand aan de training vindt overleg plaats tussen de contactpersoon van de kinderopvangorganisatie en de accountmanager Welzijn van ID College Werkt. Als u wilt, kan de docent vooraf een bezoek brengen aan uw organisatie om de inhoud en de aansluiting op uw werkpraktijk zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Programma

Inhoud en resultaat
De training bestaat uit acht bijeenkomsten van een dagdeel. Daarnaast besteden de deelnemers maximaal vier uur per keer aan praktijkopdrachten, die ze grotendeels uitvoeren tijdens hun werk. In totaal werken de deelnemers ruim 70 uur aan TINK, waarvan 40 uur in de bijeenkomsten.

TINK versterkt zowel de interactievaardigheden als de taalvaardigheden van pedagogisch medewerkers. De praktische aanpak zorgt voor een toegankelijke training met een zichtbaar resultaat voor alle betrokkenen.

In de training staan zes cruciale interactievaardigheden centraal:

 • Sensitieve responsiviteit
 • Autonomie respecteren
 • Structureren en grenzen stellen
 • Praten en uitleggen
 • Positieve interacties tussen kinderen begeleiden
 • Ontwikkelingsstimulering

Bij al deze interactievaardigheden krijgt taal op een praktische manier aandacht.

Toelatingseisen

TINK is een training voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Het ministerie van SZW stelt subsidie beschikbaar voor pedagogisch medewerkers die de TINK-training volgen.

Kosten

Prijs en inschrijven

 • Voor een groep van minimaal 12 tot maximaal 15 personen: € 650,- euro pp
 • Inschrijven kan per organisatie (in-company).
 • Deze training valt onder de subsidieregeling ‘Kwaliteitsimpuls SZW’ en wordt uitgevoerd door BKK. Met deze regeling kunt u mogelijk 100% van de prijs vergoed krijgen.
 • ID College Werkt ondersteunt u graag met de aanvraag van deze subsidie.
 • In de prijs is inbegrepen: materiaalkosten en administratiekosten, waaronder een bewijs van deelname en een schriftelijke evaluatie.

ID College Werkt heeft de licentie om deze training te mogen geven en werkt hierin samen met Advies- en onderzoeksbureau Sardes.

Datum en locaties

 • Startdatum in overleg In overleg

Docenten

Meer weten of direct aanmelden? Neem contact op met:
Pauline Visser, accountmanager Welzijn ID College Werkt
pvisser@idcollege.nl of op 06 10 52 08 07

Méér dan mbo
Vanaf 1 september gaan ID College en ROC Leiden samen verder als mboRijnland.
Ga naar www.mborijnland.nl