Maak de docent in jezelf wakker!

Oriëntatietraject mbo-docent
Vakmensen bouwen jarenlang waardevolle kennis en ervaring op in het vak dat zij uitoefenen. Zij brengen die kennis weer over op nieuwe collega’s en zorgen zo voor het behoud van de opgebouwde kennis. Maar zou het niet nog mooier zijn, als we die actueel verworven kennis aanbieden aan de studenten van nu? Zodat zij straks nog beter voorbereid de arbeidsmarkt op gaan en daarmee dus direct inzetbaar zijn voor de organisatie en maatschappij?

ID College gelooft in vakmensen voor de klas en nodigt daarom professionals met ambities in het onderwijs uit een kort oriëntatietraject te volgen. Zeker ook professionals die een docentenopleiding hebben gevolgd en die willen overstappen naar het mbo, zijn van harte welkom! Tijdens het traject wordt je gekoppeld aan een teamleider en heb je een vaste docent als coach. De workshops worden verzorgd door ervaren docenten, die beschikken over ruime didactische en coaching vaardigheden.

Programma

Het oriëntatietraject voor mbo-docent bestaat uit vijf onderdelen:

1.    Informatiebijeenkomst

 • Introductie ID College en visie op docentschap
 • Persoonlijkheids- en capaciteitentest en adviesgesprek over wel of niet vervolgen van het traject

2.    Workshop deel I:

 • Introductie op Flex-ID en mbo-onderwijs
 • Introductie op Leren: Pedagogisch en didactisch handelen

3.    Praktijkstage deel I

 • Een dagdeel praktijk, onder begeleiding van een docent
 • Het zelfstandig geven van een (klinische) les
 • Evaluatie praktijkstage met de docent

4.    Workshop deel II

 • Introductie op Leren: Pedagogisch en didactisch handelen

5.    Praktijkstage deel II

 • Een dagdeel mee met een docent
 • Het geven van een gastles
 • Evaluatie oriëntatietraject en adviesgesprek over loopbaanplan

Na dit traject heb je inzicht in je didactische vaardigheden, competenties en ambities. Je kent jouw instroommogelijkheden via persoonlijk loopbaanadvies en je kunt op basis daarvan een bewuste keuze maken voor het vervolg van je carrière, mogelijk in het onderwijs.

ID College Werkt draagt zorg voor de uitvoering en de coördinatie van het traject en kan starten bij minimaal tien deelnemers. De eerste twee onderdelen zullen we plannen in juni 2016 en onderdeel drie t/m vijf in september 2016. Meld je snel aan, zodat we de eerste groep kunnen inplannen!

Toelatingseisen

ID College gelooft in vakmensen voor de klas en nodigt daarom professionals met ambities in het onderwijs uit een kort oriëntatietraject te volgen. Zeker ook professionals die een docentenopleiding hebben gevolgd en die willen overstappen naar het mbo, zijn van harte welkom!

Kosten

Voor het complete oriëntatietraject vragen wij per kandidaat een eenmalige investering van € 699,-. Als na de capaciteitentest en het eerste adviesgesprek blijkt, dat je niet verder in aanmerking komt voor het traject, wordt alleen eenmalig € 75,- in rekening gebracht.

Datum en locaties

 • wordt gepland bij een groep van tien deelnemers Gouda

Docenten

Tijdens het traject wordt je gekoppeld aan een teamleider en heb je een vaste docent als coach. De workshops worden verzorgd door ervaren docenten, die beschikken over ruime didactische en coaching vaardigheden.

Meer weten of aanmelden? Neem contact op met: 
Margot Röst, accountmanager ID College Werkt
mrost@idcollege.nl of op 06 14 67 56 36

Méér dan mbo
Vanaf 1 september gaan ID College en ROC Leiden samen verder als mboRijnland.
Meer informatie