Op weg naar een Integraal Kindcentrum

Kindcentra lijken een trend te zijn in Nederland. Integrale voorzieningen met doorgaande ontwikkellijnen en kindnabije zorg voor alle kinderen van nul tot twaalf jaar. Vanaf november dit jaar bieden we een training aan die helemaal aansluit op deze ontwikkeling!

De training bestaat uit bijeenkomsten, het uitwisselen van ervaringen, aan de slag gaan met jouw ontwikkelvraag uit eigen praktijk;  filmfragmenten bekijken, op bezoek bij een IKC, lezen van boeken, lesstof en artikelen, leren van elkaar. Het programma bestaat uit vijf bijeenkomsten van 3,5 uur.

Programma

Onderwerpen bijeenkomsten

Bijeenkomst 1

 • Oriëntatie op de samenleving en de verschijningsvormen van IKC
 • Beeldvorming IKC, dagritme en rooster, introductie werkopdrachten
 • Uitwisselen van eigen ervaringen

In deze eerste bijeenkomst wordt een persoonlijk leerdoel en een eigen ontwikkelingsvraag geformuleerd. Het leerdoel en de ontwikkelvraag functioneren als rode draad door de gehele training.

Bijeenkomst 2

 • Opfrissen kennis uit recente studies uit ontwikkelingspsychologie
 • Kind volgsysteem
 • Doorgaande leerlijnen 0- 12 jaar
 • Inzet van IT-middelen
 • 21st century skills

Bijeenkomst 3

 • Wet en regelgeving onderwijs en kinderopvang
 • Functies, taken en rollen in een IKC
 • Didactiek
 • Gepersonaliseerd leren (gastspreker)

Bijeenkomst 4

 • Werken in een multidisciplinair team
 • Samenwerken en (diverse) gesprekken voeren
 • Ambassadeurschap - empowerment
 • Thema gericht werken

Bijeenkomst 5

 • Presenteren onderzoekvraag
 • Uitreiking certificaat, evaluatie en afsluiten

Toelatingseisen

Deze training is bedoeld voor pedagogisch medewerkers en/of managers werkzaam in de sector kinderopvang, welzijn en/of basisonderwijs.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en de duur van het traject. Dit betreft een maatwerktraject. Informeert u vooral naar de mogelijkheden en het daarbij behorende kostenplaatje.

Datum en locaties

 • In overleg In overleg

Docenten

Docent voor dit traject is Angelique Sterken. Zij is mede-grondlegger van o.a. IKC Mondomijn in Helmond, KC Theresia Eindhoven en Mio Mondo in Amstelveen. Vanuit deze ervaring is zij een adviesbureau gestart. Vanuit haar adviesbureau deelt zij expertise bij het implementeren van verandering- en innovatietrajecten voor de ontwikkeling van voorzieningen voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Angelique heeft kennis op diverse terreinen; strategisch- en tactisch advies, coaching en opleiding/training aan onderwijs- en opvangorganisaties. Vanuit praktijkervaring deelt zij kennis, tools en methodieken om het IKC te realiseren.

Angelique is een gedreven innovator en gelooft in de kracht van samenwerking. Als procesbegeleider en projectleider verbindt Angelique organisaties in hun doorontwikkeling naar een IKC en is nauw betrokken bij landelijke ontwikkelingen zoals PACT.

De training gaat door bij 12 of meer aanmeldingen en wordt (op maat) incompany aangeboden.

Meer weten of direct aanmelden? Neem contact op met: 
Pauline Visser, accountmanager Welzijn ID College Werkt
pvisser@idcollege.nl of bel 06 10 52 08 07