Programma Kindcentra, de toekomst?

13.00 - 13.30 Ontvangst met koffie en thee.

13.30 - 13.40 Welkom en opening door Marianne Gardien, domeindirecteur Welzijn ID College.

13.40 - 14.05 Landelijke ontwikkelingen algemeen, toegespitst op kindcentra, door Michiel van der Grinten Oberon; onderzoek | advies. In juni rondde Oberon een onderzoek af naar de stand van zaken in Nederland over de samenwerking tussen primair onderwijs en kinderopvang.

14.05 - 14.40 De samenwerking tussen primair onderwijs, kinderopvang en welzijn in kindcentra,  door Tine Oudshoorn Kinderopvang KinderRijk Amstelveen.

14.40 - 15.40 Connect! Wow, wat een verschil: Inclusie, kern van het werken binnen kindcentra. Jitske Kramer leidt een interactieve sessie. “Dat we allemaal anders zijn, is geen verrassing. Maar we vinden het wel fijn als iedereen een beetje ‘normaal’ doet. Maar volgens welke standaard dan? Wie bepaalt er wat normaal is? Zonder diversiteit kunnen we niet leven; verschillen zijn een noodzakelijk ingrediënt voor synergie en groei. Diversiteit is een gegeven, we zijn nu eenmaal allemaal andere en unieke mensen. Het vraagstuk is: hoe gaan we met de verschillen om?” Lees verder.... Connect! Wow, wat een verschil.

15.40 - 16.00 Pauze

16.00 - 17.00 Interactieve sessies: wat zoek ik en wat bied ik? En hoe komen en blijven we met elkaar in contact? We gaan met elkaar in gesprek over de vraag wat de ontwikkeling naar een integraal kindcentra betekent voor primair onderwijs, welzijn, kinderopvang en de vaardigheden van de (toekomstige) beroepsbeoefenaar.

17.00 - 18.00 Afsluiting met een hapje en drankje

Méér dan mbo
Vanaf 1 september gaan ID College en ROC Leiden samen verder als mboRijnland.
Meer informatie