Meeloopdagen

ID College organiseert meeloopdagen voor 4e jaars vmbo-ers. Leerlingen die echt niet weten wat ze willen kunnen meelopen in een les naar keuze. Tijdens een meeloopdag draait een leerling met een aantal lessen mee, om een goed beeld van de opleiding te krijgen. Het is een individueel moment, dus niet de bedoeling dat er een hele klas vmbo-ers in een les meeloopt.

Voorwaarde is wel dat leerlingen eerst onze voorlichtingsmomenten bezoeken, zoals Open Dag of een Iday. Als een leerling na oriëntatie nog steeds twijfelt kan alleen u als decaan de leerling aanmelden.

Let op: Bent u decaan in de regio Woerden/Utrecht, dan kunnen uw leerlingen zich (evt. via u) aanmelden voor een meeloopdag via: www.zoekjouwmbo.nl  

Aanmelden voor een meeloopdag

Zo meldt u een leerling aan voor een meeloopdag:

U stuurt een e-mail naar de voorlichtingscoördinator van uw regio. Het mailadres vindt u op de pagina "Contactpersonen".
Wij hebben de volgende gegevens nodig:

  • Naam van de school
  • Naam van de leerling
  • E-mailadres van de leerling
  • Vestiging waar de leerling wil meelopen
  • Opleiding(srichting) waarin de leerling is geïnteresseerd
  • Voorkeur dagdeel
  • Voorkeur datum/periode

  • Huidige opleiding (praktijkschool, vmbo, havo of anders)
  • Huidige leerweg
  • Huidig leerjaar

Wij nodigen iedere leerling persoonlijk uit. De tijd tussen aanmelden en uitnodigen bedraagt minimaal twee weken.

Méér dan mbo
Vanaf 1 september gaan ID College en ROC Leiden samen verder als mboRijnland.
Meer informatie