ID College Werkt

Voor de lerende organisatie

Snelle ontwikkeling van de arbeidsmarkt maakt de kracht van kennis steeds groter. Nederland heeft een kennisintensieve economie en onze wil en noodzaak van ’een leven lang leren’ is duidelijk aanwezig. Iedere professional heeft zijn eigen individuele scholingsvraag en dat vereist advies en uitvoering op maat. Met ondernemerschap, innovatief handelen en daadkracht is ID College Werkt in staat deze vraag te beantwoorden en zorgt daarmee voor een lerende organisatie!

ID College Werkt maakt onderdeel uit van het regionaal opleidingscentrum ID College en biedt maatwerkopleidingen en cursussen die antwoord geven op toekomstige ontwikkelingen in het werkveld. Het aanbod bestaat enerzijds uit vakinhoudelijke maatwerktrajecten voor professionals (veelal in-company) in de sectoren Techniek & ICT, Gezondheidszorg en Welzijn en anderzijds uit educatie-trajecten, waarin de basisvaardigheden van taal en rekenen aan bod komen.

Daarnaast biedt ID College Werkt ook voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) aan, waar studenten alsnog hun voortgezet onderwijs diploma kunnen halen of die duale trajecten met het mbo vormen om zodoende de studenten nog beter te ondersteunen bij hun ambities.

Bekijk alle opleidingen van het contractonderwijs en educatie via de buttons op deze pagina en houdt het nieuws goed in de gaten!

Direct contact opnemen kan ook via: 088 - 222 17 72 | idcollegewerkt@idcollege.nl

Nieuws ID College Werkt

Waardering ID College Werkt gestegen naar een 7,6

kwaliteit.jpgmaandag 30 januari 2017 17:05 Aan het eind van het jaar is het altijd goed terugblikken op wat er is gebeurd. Zo ook bij ID College Werkt. Bij de externe opdrachtgevers haalden we via de gebruikelijke eindejaar enquĂȘte informatie op. Wat daarin direct opvalt, is dat we gegroeid zijn en nog iets beter scoren dan vorig jaar. Eind 2015 kreeg ID College Werkt nog een 6,9 van u. Afgelopen jaar heeft u ons een mooie 7,6 gegeven. Daar zijn we uiteraard erg blij mee. Wat we zien is, dat de informatievoorziening een enorme slag heeft gemaakt, de inhoud van de cursussen wordt nog steeds hoog gewaardeerd en ook het werk van de accountmanagers wordt met een mooie 3,9 (op een vijfpuntschaal) beloond. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten te signaleren, bijvoorbeeld in het totale cursusaanbod en in kwaliteit van de trainers. Dus daar gaan we actief mee aan de slag. lees verder

Feestelijke uitreiking taalgroep laaggeletterden

vrijdag 27 januari 2017 17:09 Een groep van acht medewerkers van het Groene Hart Ziekenhuis heeft afgelopen jaar grote sprongen vooruit gemaakt, als het gaat om de beheersing van de Nederlandse taal. Onder leiding van docente Nadia Essaghouani kwamen de deelnemers 20 weken lang iedere vrijdagochtend bij elkaar in het lokaal bij ID College in Gouda, waar ze les kregen in de Nederlandse taal. lees verder

Informatieavond scholingsaanbod 2017

uitnodiging informatieavond ID College.jpgdonderdag 01 december 2016 17:26 Wat biedt ID College Werkt in het nieuwe jaar aan op het gebied van scholing voor de welzijnssector? Die vraag wordt voor u beantwoord op woensdag 14 december van 19.00 tot 20.00 uur. lees verder