ID College Werkt

Voor de lerende organisatie

Snelle ontwikkeling van de arbeidsmarkt maakt de kracht van kennis steeds groter. Nederland heeft een kennisintensieve economie en onze wil en noodzaak van ’een leven lang leren’ is duidelijk aanwezig. Iedere professional heeft zijn eigen individuele scholingsvraag en dat vereist advies en uitvoering op maat. Met ondernemerschap, innovatief handelen en daadkracht is ID College Werkt in staat deze vraag te beantwoorden en zorgt daarmee voor een lerende organisatie!

ID College Werkt maakt onderdeel uit van het regionaal opleidingscentrum ID College en biedt maatwerkopleidingen en cursussen die antwoord geven op toekomstige ontwikkelingen in het werkveld. Het aanbod bestaat enerzijds uit vakinhoudelijke maatwerktrajecten voor professionals (veelal in-company) in de sectoren Techniek & ICT, Gezondheidszorg en Welzijn en anderzijds uit educatie-trajecten, waarin de basisvaardigheden van taal en rekenen aan bod komen.

Daarnaast biedt ID College Werkt ook voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) aan, waar studenten alsnog hun voortgezet onderwijs diploma kunnen halen of die duale trajecten met het mbo vormen om zodoende de studenten nog beter te ondersteunen bij hun ambities.

Bekijk alle opleidingen van het contractonderwijs en educatie via de buttons op deze pagina en houdt het nieuws goed in de gaten!

Direct contact opnemen kan ook via: 088 - 222 17 72 | idcollegewerkt@idcollege.nl

Nieuws ID College Werkt

Informatieavond scholingsaanbod 2017

uitnodiging informatieavond ID College.jpgdonderdag 01 december 2016 17:26 Wat biedt ID College Werkt in het nieuwe jaar aan op het gebied van scholing voor de welzijnssector? Die vraag wordt voor u beantwoord op woensdag 14 december van 19.00 tot 20.00 uur. lees verder

Nu inschrijven: In 1,5 jaar van niveau 3 naar 4!

Bladzxijde 55 - Kinderen.jpgdinsdag 29 november 2016 12:19 Vanaf 1 december kunnen uw medewerkers met een diploma Pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 3, zich bij ons inschrijven voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL-opleiding) Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (kinderopvang) niveau 4. Deze opleiding voldoet aan de eisen van het kwalificatiedossier Pedagogisch Werk. lees verder

Conferentie 'Kindcentra, de toekomst?' vanmiddag van start!

Pauline Visser.JPGmaandag 31 oktober 2016 11:12 Vandaag, maandag 31 oktober, staat de conferentie 'Kindcentra, de toekomst?' gepland. Vanmiddag om 13.00 uur verwelkomt het domein Welzijn van ID College zo'n 70 professionals uit het werkveld om samen te praten over de actuele ontwikkelingen rondom IKC's en een blik in de toekomst te werpen. We doen dit met een aantal boeiende sprekers, maar ook door actief met elkaar over dit onderwerp van gedachten te wisselen en door kennis met elkaar te delen. lees verder