Nederlands voor anderstaligen A0-A2 (Alphen)

Er wordt gewerkt met een standaardmethode. Hierin worden alle vaardigheden (lezen, schrijven, luisteren, spreken en gesprekken voeren) tegelijkertijd aangeboden. De taal wordt geleerd aan de hand van verschillende thema’s, zoals woonomgeving, gewoonten, regels, hobby’s, cultuur en werken.

Programma

De leerstof uit het boek wordt gecombineerd met oefenmateriaal op de computer. Daarnaast wordt een methode gebruikt, waarin de Nederlandse grammatica stapsgewijs wordt uitgelegd. Ook hierbij hoort een computerprogramma, waar u  extra mee kunt oefenen.


Aan het eind van de cursus maakt u een toets en ontvangt u een bewijs van deelname met uw toetsuitslagen.

Toelatingseisen

 • U bent 18 jaar en ouder.
 • U bent afkomstig uit een EU land.
 • U bent niet inburgeringsplichtig.
 • U wilt uw taalniveau verhogen en beter functioneren in de maatschappij of een betere loopbaanontwikkeling.
 • U bent gealfabetiseerd in uw eigen taal.
 • U staat ingeschreven in gemeente Alphen aan den Rijn, Kaag en Braasem, Nieuwkoop

Kosten

 • U hoeft geen cursusgeld te betalen. De gemeente biedt u deze cursus aan.
 • U moet zelf de boeken kopen. Deze kosten ongeveer € 40,00.

Locaties

 • Alphen aan den Rijn

Datum

 • De cursus wordt gegeven bij ID College in Alphen aan den Rijn
 • U heeft 2 dagdelen per week les.
 • Tijdens de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven.

Informatie aanmelden

Aanmelden+inschrijven

U kunt zich op de volgende manieren aanmelden:
088 - 222 17 72 (ID College Werkt)
idcollegewerkt@idcollege.nl

Om u in te kunnen schrijven moet u het volgende meenemen:

 • Een kopie van uw ID-bewijs/paspoort (geen rijbewijs)
 • Uw BSN
 • 1 pasfoto

Enthousiast geworden?

Neem contact op

Méér dan mbo
Vanaf 1 september gaan ID College en ROC Leiden samen verder als mboRijnland.
Ga naar www.mborijnland.nl