Informatie voor ouders

Uw kind gaat naar het mbo. Een grote stap. Hij of zij gaat nu echt een vak leren. Een beroep dat past bij zijn of haar mogelijkheden en interesses. Maar bij het ID College leert uw kind meer. Hij of zij ontwikkelt zich ook persoonlijk. Hij ontwikkelt zijn talenten, krijgt zelfvertrouwen en leert een ondernemende houding aan te nemen. Kansen pakken, initiatief nemen en lef hebben. Dat is wat uw kind gaat leren.

Aanmelding en intake

Heeft uw kind een opleiding gekozen? Laat hem of haar zich dan zo snel mogelijk digitaal aanmelden. Hiervoor is het persoonsnummer op de ID-kaart of paspoort nodig. Bij de aanmelding ontvangen we ook graag een kopie van de ID-kaart of paspoort en een pasfoto. Daarna ontvangt uw kind een bevestiging van de aanmelding en een uitnodiging voor een intakegesprek.

Aanmelden mbo-opleiding

Een persoonlijk intakegesprek

Uw kind krijgt aan het begin van zijn studie een persoonlijk intakegesprek. Hierin onderzoeken we wat uw kind kan, weet en wil. We nemen testen af en bespreken zijn of haar interesses en plannen. Samen met uw kind zoeken we naar een opleiding die helemaal past bij zijn of haar talenten.

Praktijkgericht

Uw kind leert echt een vak. Alle lessen, trainingen en praktijkopdrachten zijn daarom steeds gericht op het toekomstige beroep van uw kind.

Keuzeblokken

In de opleiding kan uw kind ook keuzeblokken kiezen. Blokken die precies passen bij zijn of haar interesses en ontwikkeling. Zo kan uw kind persoonlijke accenten in de studie aanbrengen. Dat maakt uw kind speciaal voor de arbeidsmarkt.

Bekijk hier onze opleidingen

Méér dan mbo
Vanaf 1 september gaan ID College en ROC Leiden samen verder als mboRijnland.
Meer informatie