Is vavo iets voor mij?

Voorlichting vavo

Wat is vavo?
Vavo staat voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Het is onderwijs waar je alsnog je diploma kunt halen voor vmbo-tl, havo en vwo. Of deelcertificaten op deze drie niveaus. We bieden vavo aan op vier locaties: Gouda, Leiden, Woerden en Zoetermeer.

Is vavo iets voor jou?
Ben je gezakt en wil je je onvoldoendes ophalen om alsnog te slagen? Wil je doorstromen naar een hoger niveau of een vervolgopleiding en heb je extra certificaten of hogere cijfers nodig voor bepaalde vakken? Of voel je je misschien om persoonlijke redenen meer thuis in het volwassenenonderwijs. Dan is vavo iets voor jou!

Het verhaal van een ervaringsdeskundige
Mert (20) startte op de middelbare school met vmbo-basis. Door hard te studeren, lukte het hem om een diploma op een niveau hoger te halen: vmbo-kader. Omdat hij uiteindelijk naar de universiteit wil, leerde hij verder aan het volwassenenonderwijs (vavo) bij ID College Gouda. “Hier heb ik mijn diploma’s vmbo-tl en havo gehaald. En nu ben ik zelfs bezig met mijn vwo-diploma.”
Lees hier zijn verhaal verder ...

Informatiedagen

donderdag 22 juni

16.00 - 20.00 uur

maandag 26 juni

18.30 - 20.30 uur

maandag 3 juli

16.00 - 17.00 uur

donderdag 24 augustus

16.00 - 20.00 uur

Méér dan mbo
Vanaf 1 september gaan ID College en ROC Leiden samen verder als mboRijnland.
Ga naar www.mborijnland.nl