ID College eerste school die zich aansluit bij ONL voor Ondernemers

ONL en ID College 2.jpgwoensdag 13 juli 2016 17:16

ID College is de eerste onderwijsinstelling die zich aansluit bij ONL voor Ondernemers, een landelijke belangenorganisatie voor ondernemers. Op woensdag 13 juli hebben ID College en ONL hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend. Beide organisaties willen met hun samenwerking een brug slaan tussen ondernemers en het onderwijs.

Mirjam Bink, co-founder van ONL, is verheugd dat ID College is toegetreden tot ONL. ‘ID College is de meest ondernemende school van Nederland’, verklaart ze. ‘Het is een instelling die studen-ten ondernemerschap bijbrengt, en dat is belangrijk in onze voortdurend veranderende samenle-ving. Jongeren moeten kunnen meebewegen met die snelle ontwikkelingen en zich voortdurend blijven ontwikkelen.’ Otto Jelsma, voorzitter van het College van Bestuur van ID College, beaamt dat: Daarom is ondernemerschap een van onze merkwaarden. Bij ons leren studenten om initiatief te nemen, moed te hebben en op dingen af te stappen. Kansen zien en pakken, dat is waar we studenten bewust van maken. Wij stimuleren studenten om hun verantwoordelijkheid te nemen en baas te worden over hun eigen ontwikkeling.’ Die houding geeft hen de mogelijkheid om een eigen weg te vinden in de samenleving, volgens Jelsma.

Versterken ondernemend gedrag studenten
De samenwerking tussen ONL en ID College biedt studenten van ID College nieuwe mogelijkheden om hun ondernemend gedrag te versterken. “Wij bieden de studenten een enorm breed net-werk van topondernemers. Dat vergroot hun kansen op een succesvolle loopbaan in de samenleving.” Otto Jelsma ziet ook kansen voor het onderwijs. “De enorme kennis en ervaring die bij ONL aanwezig is, is van grote waarde voor het verder vormgeven van ondernemerschap en ondernemend gedrag in ons onderwijs.”

Concrete acties
De samenwerking zetten ONL en ID College meteen om in concrete acties, vertelt Mirjam Bink. ‘Op 9 september ondersteunen studenten van ID College ons met de organisatie van de Nationale Ondernemersdag. Ook volgen ze op die dag allerlei workshops van succesvolle ondernemers. En verder organiseren we speeddates tussen studenten en topondernemers. Zo geven we student-ondernemers de kans om hun netwerk te verbreden en waardevolle contacten op te doen.’ Ook voor de bedrijven heeft de samenwerking voordelen: ‘Ze komen in contact met jonge mensen, vaak met frisse en nieuwe ideeën. Dat kan heel inspirerend voor ondernemers zijn.’

« Terug

Méér dan mbo
Vanaf 1 september gaan ID College en ROC Leiden samen verder als mboRijnland.
Meer informatie