Contracten voor methode Malmberg getekend

otto malmberg 2.jpgdonderdag 08 december 2016 13:55

ROC Leiden en ID College gaan de methode van Malmberg gebruiken voor de vakken Nederlands, Rekenen en Engels.
​​

Donderdag 1 december hebben Harold Rimmelszwaan, algemeen directeur van Malmberg en Otto Jelsma, bestuursvoorzitter van de transitiestichting ROC Leiden/ID College, hiervoor de contracten ondertekend. Studenten van de opleiding Bakkerij en Horeca hebben voor de gelegenheid gebak gemaakt.

De keuze voor Malmberg is voorafgegaan door een inventarisatie van wensen en onderzoek naar beschikbare methoden. De expertise en inbreng van docenten van ID College en ROC Leiden is hierbij leidend geweest. Docenten krijgen ondersteuning in het implementeren van de methode, zowel in de curricula als op didactisch gebied. 

Lopend studiejaar
In het lopende studiejaar 2016-2017 werken eerstejaars studenten van het MBO College Gezondheidzorg al met Malmberg. In het cohort 2017-2018 zullen voor alle eerstejaars studenten Taal- en Rekenblokken worden ingezet. Het MBO College Entree zal komend studiejaar 2016-2017 nog met de oude methode werken en in het cohort 2017-2018 overstappen naar Malmberg. 

Samen sterker mbo 
ROC Leiden en ID College werken nauw met elkaar samen en fuseren uiterlijk in 2018. Met docenten en medewerkers en in nauwe afstemming met het werkveld werken zij aan inspirerend mbo-onderwijs. De student staat hierbij centraal, persoonlijke aandacht en contact staan voorop. 

« Terug

Méér dan mbo
Vanaf 1 september gaan ID College en ROC Leiden samen verder als mboRijnland.
Ga naar www.mborijnland.nl