Nu inschrijven: In 1,5 jaar van niveau 3 naar 4!

Bladzxijde 55 - Kinderen.jpgdinsdag 29 november 2016 12:19

Vanaf 1 december kunnen uw medewerkers met een diploma Pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 3, zich bij ons inschrijven voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL-opleiding) Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (kinderopvang) niveau 4. Deze opleiding voldoet aan de eisen van het kwalificatiedossier Pedagogisch Werk.

Het werkveld kinderopvang is in beweging; er wordt steeds meer samengewerkt met andere disciplines, zoals het onderwijs, jeugdzorg en welzijn. Er ontstaan kindvoorzieningen, waarbinnen toenemende aandacht is voor pedagogische kwaliteit.

Naast de (professionele) aandacht voor kinderen en het aanbieden van ontwikkelingsgerichte activiteiten, heeft de kinderopvang ook te maken met een grote diversiteit in haar doelgroep. Kinderen met en zonder lichamelijke beperking, maar ook kinderen met ‘onzichtbare’ beperkingen maken deel uit van de groep, waarbij behoeften ontstaan aan specifieke begeleiding.

Deze ontwikkeling in de sector vraagt meer van uw medewerkers, bijvoorbeeld dat zij hun weg kennen in de begeleiding en de gesprekken met kinderen, ouders en collega-professionals. Het opstellen van een begeleidingsplan of een specifiek activiteitenplan hoort daar ook bij.

De opleiding start in februari 2017. In anderhalf jaar worden medewerkers opgeleid tot niveau 4, waardoor zij breder inzetbaar zijn in het werken met kinderen. In de BBL-opleiding gaan medewerkers één dag per week naar school en de rest van de week zijn ze aan het werk in de beroepspraktijk. 

Gespecialiseerde pedagogische medewerkers beschikken, naast de basisvaardigheden in het werken met kinderen, ook over specifieke vaardigheden op het gebied van observeren, signaleren, rapporteren en houding. Belangrijk hierbij is een ondersteunende, stimulerende en toezichthoudende leer- en werkomgeving. Daarnaast zijn ook groep overstijgende- en coördinerende vaardigheden van belang.

Klik hier voor meer informatie over deze BBL opleiding of lees hier de flyer.

« Terug

Méér dan mbo
Vanaf 1 september gaan ID College en ROC Leiden samen verder als mboRijnland.
Meer informatie