Allround Laborant

Het MLO (Middelbaar Laboratoriumonderwijs) van ROC Leiden werkt nauw samen met het HLO (Hoger Laboratorium Onderwijs) van de Hogeschool Leiden en is ook gevestigd in het gebouw van de hogeschool, aan de Zernikedreef 11 in Leiden. Deze samenwerking heeft voor jou als MLO-student veel voordelen.

Bekijk opleidingen

Je leert in een mooi gebouw en kunt gebruikmaken van de faciliteiten van de Hogeschool Leiden. Ook de ligging van het gebouw is heel gunstig: de Zernikedreef ligt in het Leiden Bio Science Park, een locatie waar veel life science bedrijven met allerlei laboratoria verzameld zijn.

Let op: de opleidingen Laboratoriumtechniek hebben een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Veel leerlingen hebben zich voor komende studiejaar al aangemeld voor een opleiding Laboratoriumtechniek. Meld je daarom op tijd aan! Neem voor meer informatie over je plaatsing en een eventuele wachtlijst contact op met de opleiding via klink.c@hsleiden.nl.

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

De opleiding Allround Laborant is een algemene en brede laboratoriumopleiding. De opleiding geeft je voldoende achtergrondkennis voor die functie. Je verricht als allround laborant routinematige biologische en/of chemische analyses ter controle van productieprocessen. Problemen die je tegenkomt bespreek je met je leidinggevende. Je werkt bijvoorbeeld in het lab van chemische bedrijven, plant- en zaadveredelingsbedrijven, milieu-, gezondheids- en keuringsdiensten, ziekenhuizen, proefstations voor kweektechnieken of in de voedings- en genotmiddelenindustrie.

Wil naar de Open Dag van deze opleiding? Bekijk hier het overzicht van de Open Dagen van het Middelbaar Laboratoriumonderwijs (MLO).

Opleidingsinhoud

Je leert samen met anderen in projecten en tijdens de les (samen leren), alles wat je leert heeft direct betrekking  op je toekomstige beroep (beroepscontext) en  ons onderwijs heeft voor een belangrijk deel plaats binnen bedrijven en instellingen of in nagebootste praktijksituaties.
Na je opleiding weet je onder andere hoe je een analyse moet voorbereiden en hoe je monster moet nemen en voorbewerken. Je kunt basistechnische uitvoeren, maar ook specialistische analyses. 
De vakken die op deze opleiding worden gegeven zijn chemie, biologie, wiskunde, natuurkunde en computervaardigheden. Daarnaast krijg je Nederlands, rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap.

Toelatingseisen

Informatie over toelatingseisen:

Om toegelaten te worden tot het eerste jaar moet je in het bezit zijn van één van de volgende diploma’s

  • Een diploma vmbo Theoretische Leerweg met wiskunde in je vakkenpakket
  • Een diploma vmbo Kader of Gemengde Leerweg met minimaal wiskunde een 7.0
  • Een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 met profiel Natuur & Techniek of Natuur & Gezondheid.

Je kunt direct worden toegelaten tot het tweede leerjaar met een:

  • Havo-diploma met profiel Natuur & Techniek of Natuur & Gezondheid en 4 exacte vakken

Studiewijzer

Kosten

Algemene informatie over schoolkosten van de opleidingen van ROC Leiden vind je terug onder Studeren bij ROC Leiden.

Bijzonderheden

Contact

ROC Leiden Zernikedreef 
Zernikedreef 11
2333 CK Leiden
(071) 518 87 55
voorlichting.mlo@hsleiden.nl

Locaties

  • ROC Leiden Zernikedreef (BOL)

Bekijk ook deze opleidingen

Méér dan mbo
Vanaf 1 september gaan ID College en ROC Leiden samen verder als mboRijnland.
Meer informatie