Coaching

Coaching

(Met name gericht op onderwijskundige collega’s: docenten)

Achtergrond

Het onderwijs is afgelopen decennia sterk veranderd. Voorheen stond overdracht van kennis door de leraar centraal, maar tegenwoordig stimuleren we de docenten om studenten - naast kennis -, vooral vaardigheden bij te brengen.

Veel meer dan voorheen vragen we docenten leerprocessen te ondersteunen en te begeleiden. Deze verandering in onderwijzen verlangt aanpassing, zowel van de leerling als van de leraar. Het ID College vindt het belangrijk om onze docenten te coachen in het ontwikkelen van competenties die het nieuwe onderwijs van hun verlangt. Het doel is docenten te helpen hun beroep optimaal uit te kunnen oefenen.

Eén van de hulpmiddelen of methodes die hiervoor gebruikt kunnen worden is coaching. Een eenduidige definitie van coaching laat zich niet zo makkelijk formuleren. De meest gangbare luidt: "coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige 1 op 1 relatie; de gecoachte leert en de coach ondersteunt dit leerproces met als doel het vergroten van persoonlijke effectiviteit."

Praktijk ID College

Als nieuwe docent binnen ID college wil je natuurlijk actief aan de slag met je persoonlijke ontwikkeling. Om dit proces te ondersteunen is er een coach voor jouw beschikbaar waarmee je kan werken aan een persoonlijk doel. Indien gewenst kun je een aantal keren per schooljaar met een coach in gesprek. De coach confronteert je met je eigen gedrag, je wordt geprikkeld en uitgedaagd. Het resultaat kan zijn inzicht, zelfreflectie, een betere balans en handvaten voor een andere aanpak of een nieuwe koers.

Een andere populaire subvorm van coaching die onder de noemer interne coaching valt is peer-coaching of ook wel collegiale coaching genoemd. Peer is Engels voor gelijke. Peer-coaching is dus het begeleiden van gelijken, collega's, met als doel het functioneren van collega's te optimaliseren. Het is veelal een gefaseerd proces onderverdeeld in een voorbespreking, experiment, observatie en nabespreking. Leraren observeren elkaars gedrag in de klas en voorzien elkaar van feedback. Dit met de insteek competenties te ontwikkelen en de reflectie op hun beroepsuitoefening te vergroten. Bij ID College houdt Kathinka Groenink zich hiermee bezig. Je kunt op haar persoonlijke intranetpagina meer lezen over haar rol bij ID College en haar desgewenst benaderen.

Let op: Je kunt deze pagina alleen benaderen wanneer je met jouw persoonlijke inlognaamnaam en wachtwoord inlogt op het intranet van ID College.

Persoonlijke Pagina Kathinka Groenink

Méér dan mbo
Vanaf 1 september gaan ID College en ROC Leiden samen verder als mboRijnland.
Meer informatie