Bestuur en toezicht

College van Bestuur van ID College

Otto JelsmaOtto Jelsma is voorzitter van het College van Bestuur.
De beleidsterreinen waar Otto Jelsma zich binnen ID College mee bezig houdt zijn:

 • Strategisch Beleid
 • Public Affairs
 • Primair Proces
  • onderwijs (domeinen)
  • begeleiding (zorgstructuur)​
 • Secundair Proces
  • Human Resource Management

Oege de JongOege de Jong is lid van het College van Bestuur. 
De beleidsterreinen waar Oege de Jong zich binnen ID College mee bezig houdt zijn:

 • Strategisch Vastgoed
 • Primair Proces
  • Bedrijfsopleidingen
  • Marketing & Communicatie
 • Secundair Proces
  • Financiën, Planning & Control​
  • Shared Service Centre Administraties
  • Shared Service Centre Facilitaire Dienst & ICT 

Raad van Toezicht

Bij het ID College zijn bestuur en toezicht gescheiden. Het College van Bestuur bestuurt het ID College en de toezichthoudende rol is belegd bij de Raad van Toezicht.  De raad is toezichthouder, werkgever en adviseur van het College van Bestuur. Daarbij horen onder andere de volgende taken.

De Raad van Toezicht:

 • keurt het algemeen beleid, opgesteld op basis van het koersdocument, goed
 • houdt toezicht op het algemeen beleid van het College van Bestuur;
 • houdt toezicht op de algemene gang van zaken in het ID College;
 • verleent goedkeuring aan de begroting en de jaarrekening;
 • voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met het College van Bestuur;
 • adviseert gevraagd en ongevraagd het College van Bestuur;
 • fungeert als klankbord voor het College van Bestuur;

De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • de heer B.J.F. Fransen
 • de heer W.E. van Hulsenbeek
 • de heer C. Slingerland
 • mevrouw. J. Snippe
 • de heer M.J. Stroop
 • mevrouw A. Th. van der Wal

Statuten en reglementen

Sinds 2014 is de branchecode Goed bestuur in het mbo in werking getreden. Hierin zijn de algemene bepalingen opgenomen voor het goed besturen van een mbo-instelling.

 • Statuten
 • Bestuursreglement: hierin wordt de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het College van Bestuur en de directeuren van het ID College beschreven.
 • Klokkenluidersregeling: wanneer een medewerker een vermoeden van een misstand heeft, kan hij in deze regeling lezen hoe hij dit vermoeden kan melden.
 • Integriteitscode: In deze code geeft ID College invulling aan de betekenis van “integer handelen” van al zijn medewerkers
 • Criteria nevenfuncties: dit document bevat de criteria voor het eventueel aanvaarden van een nevenfunctie door leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.

Méér dan mbo
Vanaf 1 september gaan ID College en ROC Leiden samen verder als mboRijnland.
Meer informatie