Social media

ID College is aanwezig op diverse social media:

Facebook

Twitter

Méér dan mbo
Vanaf 1 september gaan ID College en ROC Leiden samen verder als mboRijnland.
Meer informatie