Veelgestelde vragen

Algemene vragen

 • Welke boeken moet ik bestellen?

  Laatst aangepast op: 18-08-16

  Via onderstaande links kun je eenvoudig online je boeken bestellen.

  BBL gezondheidszorg: boeken en leermiddelen worden door ID College of door de werkgever besteld en uitgereikt.
  Gezondheidszorg tweede, derde en vierde jaars studenten: Boekhandel Kettenis
  Alle overige opleidingen: Boekhandel van Dijk

  Let op: Bestel alleen boeken als je ook daadwerkelijk een bevestiging hebt gehad van school dat je aangenomen bent.

  Uitzonderingen:
  Het kan zijn dat je een opleiding in Leidschendam gaat volgen, maar dat je jouw boekenlijst moet selecteren bij 'Zoetermeer'. Dit geldt bijvoorbeeld voor de opleidingen Assistent accountant en Pedagogisch werker niveau 3 voor Leidschendam.

  Het kan zijn dat je een opleiding in Katwijk gaat volgen, maar dat je jouw boekenlijst moet selecteren bij 'Leiden'. Dit geldt bijvoorbeeld voor de opleiding Pedagogisch werker niveau 3 in Katwijk.

 • Wanneer is de Open Dag?

  Laatst aangepast op: 17-11-16

  De eerstvolgende Open Dag van ID College is op maandag 6 februari 2017 (van 16.00 tot 21.00 uur).

  Behalve tijdens de Open Dag kun je voor je vragen ook iedere eerste maandag van de maand langskomen op één van onze vestigingen tijdens een iday. Er zijn dan docenten en studenten aanwezig die je alles over jouw opleiding kunnen vertellen. Of je kunnen helpen met
  het maken van de juiste keuze.

  Kijk voor het volledige overzicht van onze voorlichtingen op onze speciale voorlichtingspagina.

 • Wat is het verschil tussen een BOL- en een BBL-opleiding?

  Laatst aangepast op: 01-12-16

  Lees hier meer over het verschil tussen een BOL-opleiding en BBL-opleiding

 • Ik ben mijn diploma kwijt, wat nu?

  Laatst aangepast op: 13-02-17

  Verklaring afgelegd examen, wat is dat?
  Het kan voorkomen, dat je als oud-student van ID College (of één van de rechtsvoorgangers) jouw diploma, cijferlijst of certificaat bent kwijtgeraakt, of van geslacht bent veranderd.
  Vraag dan een "Verklaring afgelegd examen" (VAE) aan. Dat is een document, waarin staat dat je daadwerkelijk een diploma/certificaat bij ons hebt behaald. De verklaring is geen nieuw diploma of certificaat, maar heeft wel dezelfde waarde.

  Kosten
  Aan het aanvragen van een "Verklaring afgelegd examen" zijn kosten verbonden.
  Die bedragen €72,- per verstrekte verklaring. Deze kosten hoef je pas te voldoen als je in aanmerking komt voor een VAE.
  Je ontvangt hiervoor een eenmalige machtiging.

  Periode voor 1997 of  na 2007 tot heden
  Ben je vóór 1997 of  2007 bij ons afgestudeerd, dan kun je via de website van DUO een verklaring aanvragen:

  - Verklaring aanvragen bij DUO

  Periode 1997 tot 2007
  Ben je afgestudeerd in de periode 1997 tot 2007 , dan kan ID College een verklaring verstrekken. Daartoe dien je het bijgevoegde aanvraagformulier in te vullen en naar ons op te sturen. Je ontvangt van ons een bevestigingsformulier en eenmalige machtiging als je in aanmerking komt voor een VAE.

  - Aanvraagformulier VAE: Verklaring afgelegd examen

 • Hoe ziet mijn lesrooster er uit?

  Laatst aangepast op: 18-12-14

  Wil je weten wanneer jouw lessen zijn? Kijk dan hier voor de verschillende roosters van ID College.

  De nieuwe roostersite ziet er anders uit dan je misschien in voorgaande jaren gewend was, maar is makkelijk te bedienen. Hier vind je een korte gebruikersinstructie.
 • Wat is het lesgeld voor een BOL-opleiding?

  Laatst aangepast op: 08-04-16

  Lesgeld BOL-opleiding
  Iedere student die op 1 augustus van het eerste schooljaar 18 jaar of ouder is en een voltijd BOL-opleiding volgt, betaalt lesgeld aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (voorheen Informatie Beheer Groep).
  Je ontvangt een factuur van DUO.
  Dit lesgeld bedraagt voor het schooljaar 2016-2017 € 1.137,00.

 • Wat is het cursusgeld voor een BBL-opleiding?

  Laatst aangepast op: 13-02-17

  Cursusgeld BBL-opleiding

  Iedere student die op 1 augustus van het eerste schooljaar 18 jaar of ouder is en een BBL-opleiding volgt, betaalt cursusgeld aan ID College. In het schooljaar 2016-2017 bedraagt het cursusgeld voor een niveau 1- of 2-opleiding € 236,00. Voor een niveau 3- of 4-opleiding betaal je voor 2016-2017 € 573,00. 
  Je moet het cursusgeld voor aanvang van de lessen betalen. Anders kun je niet worden toegelaten.

  Cursusgeld via werkgever
  Volg je een BBL- of deeltijd BOL-opleiding en betaalt jouw werkgever jouw cursusgeld? Laat dit ons weten via onderstaand formulier en stuur het ingevuld op naar:

  ID College - ROC Leiden
  t.a.v. Studentenadministratie
  Postbus 70
  2800 AB Gouda

  - Formulier verklaring student m.b.t. betaling cursusgeld door werkgever

  Let op: je blijft als student te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling. Bij evt. in gebreke blijven van de werkgever, zullen de kosten alsnog op jou verhaald worden.

  Teruggave cursusgeld
  Wil je informatie over teruggave cursusgeld zie ‘Kaders teruggave cursusgeld’. Blijkt uit de ‘Kaders teruggave cursusgeld’ dat je recht hebt op teruggave, maar dat dit niet automatische wordt teruggestort zie dan ‘Aanvraag teruggave cursusgeld’.

  - Kaders teruggave cursusgeld

  - Aanvraag teruggave cursusgeld

 • Wat zijn de regelingen voor studiefinanciering?

  Laatst aangepast op: 13-02-17

  Studiefinanciering

  Voor 18-jarigen en ouder is er de Wet Studiefinanciering. Verdere informatie hierover kun je op je eigen school krijgen of bij ons Onderwijs Servicecentrum. Ook op de website www.duo.nl kun je meer informatie vinden.

  Kijk voor een volledig overzicht van kosten en financieringen op onze pagina Kosten.

 • Wanneer zijn de schoolvakanties?

  Laatst aangepast op: 17-02-17

  Hier kun je de vakantieregeling voor het schooljaar 2016-2017 vinden.

  Vakantie Data Locatie
  Zomervakantie 2016 11 juli – 19 augustus 2016 Alle locaties
  Herfstvakantie 17 oktober – 21 oktober 2016 Alle locaties
  Leidens Ontzet 3 oktober 2016 Leiden 
  Kerstvakantie 26 december 2016 – 6 januari 2017 Alle locaties
  Voorjaarsvakantie 27 februari – 3 maart 2017 Alle locaties
  Goede Vrijdag vrijdag 14 april 2017 Alle locaties
  2e Paasdag maandag 17 april 2017 Alle locaties
  Meivakantie w.o. Koningsdag, Bevrijdingsdag 24 april – 5 mei 2017 Alle locaties
  Hemelvaartsdag donderdag 25 mei 2017 Alle locaties
  2e Pinksterdag maandag 5 juni 2017 Alle locaties
  Zomervakantie 2017 10 juli – 25 augustus 2017 Alle locaties
 • Kan ik mijn cursus- of lesgeld ook in termijnen betalen?

  Laatst aangepast op: 02-08-16

  Het is mogelijk om het cursusgeld (BBL-opleiding) in drie termijnen te betalen. Download daarvoor onderstaand machtigingsformulier:

  Machtigingsformulier betalingstermijnen

  Stuur dit formulier gescand naar debiteuren@idcollege.nl of stuur dit naar het onderstaand adres:
  ID College t.a.v. Debiteurenadministratie
  Postbus 545
  2800 AM Gouda

  Kijk voor meer informatie over kosten en betalingen op onze kostenpagina.

  Wanneer je het lesgeld in termijnen wilt betalen, dien je contact op te nemen met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Onderwijsovereenkomst (OOK)

Praktijkovereenkomst (POK)

 • Ik ben mijn praktijkovereenkomst kwijt, wat nu?

  Laatst aangepast op: 06-05-14

  Je kunt een nieuw exemplaar van je praktijkovereenkomst aanvragen via info@idcollege.nl.
  Zet in de mail je voor- en achternaam, je geboortedatum en het adres waar de praktijkovereenkomst naar toe gestuurd kan worden en je studentennummer (OV-nummer).

  Wij sturen je deze dan zo spoedig mogelijk een nieuwe praktijkovereenkomst toe.

Toelatingseisen