Passend Onderwijs

Je hebt gekozen voor een leuke opleiding en hebt veel zin om te beginnen. Tegelijkertijd kamp je met een handicap, chronische ziekte of een andere beperking. Goed nieuws: dit hoeft geen belemmering te zijn om je diploma te halen! Belangrijk is wel dat je een goede start maakt. Daarom horen we graag bij je aanmelding of tijdens het intakegesprek welke knelpunten je ervaart. Ook is het goed om te weten welke begeleiding je vorige school bood en wat je van ons verlangt. Bij ID College bieden we namelijk iedereen die dat nodig heeft de best passende onderwijsplek. De enige voorwaarde is dat deze begeleiding geen onevenredige belasting voor de school vormt.

Onze aanpak

Heb jij inderdaad een handicap, chronische ziekte of andere beperking? Neem dan contact op met het Onderwijswijs Servicecentrum. Een adviseur van het Servicepunt Passend Onderwijs kijkt dan samen met jou en je ouders/verzorgers welke extra begeleiding we kunnen bieden. Het uitgangspunt is dat je volwaardig onderwijs en examinering kunt volgen. Vervolgens stellen we een begeleidingsdocument op. Daarin staat precies omschreven welke begeleiding passend voor jou is. Zo kunnen we je vanaf dag één de juiste begeleiding bieden. De afspraken en evaluatiemomenten leggen we ook vast in een bijlage bij de Onderwijsovereenkomst (OOK). Dit is een persoonlijk contract tussen jou en het ID College.

Kortom…

Bij ons staat de student centraal. Het succes van jouw studie en loopbaan is het uitgangspunt. Daarom bieden wij goed onderwijs, met mogelijkheden voor extra begeleiding, zodat jij uiteindelijk je diploma mee naar huis neemt!

Passend Onderwijs op ID College

ID college is voor iedere student toegankelijk. Ook als je een handicap, chronische ziekte of andere beperking hebt. We ondersteunen je bij het regelen van aanpassingen, extra begeleiding of hulpmiddelen (mits dit geen onevenredige belasting voor de school vormt). Zo kun je met succes je opleiding volgen. Na aanmelding bespreken we met welke problematiek je kampt. Daarna maken we afspraken over extra begeleiding. Deze afspraken en evaluatiemomenten leggen we vast in een bijlage bij de Onderwijsovereenkomst (OOK). Eens in de paar maanden bespreken we je voortgang: werkt de begeleiding, helpt het je voldoende en zijn er aanpassingen nodig?

Belangrijk:

Extra begeleiding is geen doel op zich. We geven die alleen zolang als nodig. Onze hulp is bovendien altijd gericht op zelfredzaamheid. We helpen je om steeds vaker dingen zelf op te pakken. Als het goed gaat, kunnen we er samen voor kiezen de extra begeleiding af te bouwen of ermee te stoppen.

Méér dan mbo
Vanaf 1 september gaan ID College en ROC Leiden samen verder als mboRijnland.
Meer informatie