Samen sterker MBO


ID College en ROC Leiden werken samen aan inspirerend mbo-onderwijs. Wij fuseren uiterlijk in 2018. Wij zijn een krachtige, sprankelende en energieke school waar iedereen bij wil horen. Waar studenten graag voor om willen rijden. Waar bedrijven en instellingen mee willen samenwerken. En waar mensen graag bij willen werken. De student staat bij ons centraal. Wij bieden kleinschalig onderwijs waarin persoonlijke aandacht voorop staat. Studenten die een opleiding beginnen bij ID College en ROC Leiden zijn gegarandeerd van een goede opleiding. Samen sterker mbo!

Downloads


Interview met Ricardo Winter en Otto Jelsma, bestuursvoorzitter van respectievelijk ROC Leiden en ID College.

Veelgestelde vragen

Samenwerking en aanmelding:

Waarom werken ID College en ROC Leiden samen?

ID College en ROC Leiden willen samen inspirerend mbo-onderwijs aanbieden. Wij fuseren uiterlijk in 2018. Wij zijn een krachtige, sprankelende en energieke school waar iedereen bij wil horen. Waar studenten graag voor om willen rijden. Waar bedrijven en instellingen mee willen samenwerken. En waar mensen graag bij willen werken.

De student staat bij ons centraal. Wij bieden kleinschalig onderwijs waarin persoonlijke aandacht voorop staat. Studenten die een opleiding beginnen bij ID College en ROC Leiden zijn gegarandeerd van een goede opleiding, die zij af kunnen maken.

Wat is een MBO College?

In een MBO College bieden we opleidingen aan die vallen binnen één richting of domein. Dit schooljaar zijn we in Leiden al gestart met een gezamenlijk MBO College Entree en MBO College Gezondheidszorg. In het nieuwe schooljaar 2017-2018 starten we ook met een gezamenlijk MBO College Economie. Dat betekent dat ID College en ROC Leiden hun economieopleidingen onderbrengen in een gezamenlijk MBO College. Dit MBO College heeft vestigingen in Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Woerden en Zoetermeer. 

Kunnen studenten zich gewoon aanmelden voor een opleiding bij ROC Leiden en ID College?

Ja, voor alle opleidingen die in de brochure en op de website staan kunnen studenten zich aanmelden. Deze opleidingen starten in studiejaar 2016 - 2017 gewoon bij ROC Leiden en ID College. Studenten die een opleiding beginnen bij ID College of ROC Leiden zijn gegarandeerd van een goede opleiding die zij af kunnen maken. Start de student de opleiding in Leiden, dan kan hij de opleiding ook afronden op een locatie in Leiden.

Kunnen studenten een opleiding ook afmaken bij ROC Leiden/ID College?

Studenten die een opleiding beginnen bij ID College of ROC Leiden zijn gegarandeerd van een goede opleiding, die zij af kunnen maken. Het kan zijn dat een student een opleiding start bij ROC Leiden of ID College en deze afrondt als beide roc’s gefuseerd zijn. We doen ons best deze overgang zo goed en soepel mogelijk te laten verlopen. Het diploma dat een student behaalt voldoet hoe dan ook aan alle eisen. De intake, begeleidingsstructuur, studieloopbaanbegeleiding en examinering worden voor het studiejaar 2017-2018 geïntegreerd en geharmoniseerd met de bewezen structuur van ID College.

Heeft de samenwerking van ROC Leiden en ID College invloed op het diploma van een student?

Een diploma dat de student bij ROC Leiden of ID College behaalt is een volwaardig mbo-diploma dat voldoet aan de kwaliteitseisen die aan een mbo-opleiding worden gesteld.

Is het wel slim dat een student nu kiest voor ROC Leiden/ID College?

De samenwerking tussen ROC Leiden en ID College betekent dat de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs is gegarandeerd.

Gaat er door de samenwerking volgend schooljaar al iets veranderen?

Vanaf studiejaar 2016 – 2017 bieden ROC Leiden en ID College de eerste MBO Colleges aan in Leiden. Het MBO College Gezondheidszorg start in Leiden aan de Breestraat, op die locatie worden alle zorgopleidingen van ROC Leiden en ID College aangeboden. Het MBO College Entree start in studiejaar 2016 – 2017 aan de Vijf Meilaan 210. Daarnaast starten de studenten van de brede niveau 2-opleiding Dienstverlening en de studenten van domein Welzijn in het gebouw Level waar ook ROC Leiden gevestigd is.

ID College staat bekend om kleinschaligheid en persoonlijke aandacht. Blijft dat zo?

Ja. Ook bij de samenwerking tussen ID College en ROC Leiden blijven kleinschaligheid en persoonlijke aandacht twee belangrijke pijlers voor de ontwikkeling van onze studenten. De studenten krijgen les van een klein docententeam (maximaal 25 docenten) die de studenten goed kennen. Bovendien heeft iedere student een eigen studieloopbaanbegeleider die hem helpt bij het plannen van de opleiding, examens, keuzedelen en stages..


Locaties:

Waarom verhuizen de economieopleidingen van ID College Leiden naar het Betaplein?

Volgend schooljaar starten ID College en ROC Leiden met een gezamenlijk MBO College Economie. Daarvoor is het nodig dat we de economieopleidingen in Leiden onderbrengen in één gebouw. De economieopleidingen van ROC Leiden zijn gevestigd in het gebouw Betaplein. De economieopleidingen van ID College Leiden gaan hier ook naar toe. Dat maakt de vorming van een gezamenlijk MBO College Economie gemakkelijk.  Een gebouw waar je makkelijk met het openbaar vervoer kunt komen. Die verhuizing vindt al in het eerste kwartaal van 2017 plaats, dus eerder dan het nieuwe schooljaar start.
Waarom verhuizen de opleidingen al in het eerste kwartaal van 2017?

De reden hiervoor is dat we in die periode starten met verbouwingen aan de Storm Buysingstraat. Door de verhuizing voorkomen we dat de studenten overlast ondervinden van die verbouwing. 
Wat kan de student van het Betaplein verwachten?

We gaan het onderwijs in het gebouw kleinschalig organiseren, zoals de student gewend is. We zijn nu al begonnen met de voorbereidingen van de verbouwing. De economieopleidingen van ID College krijgen een eigen herkenbare plek in het gebouw. Het team economie verhuist zonder grote veranderingen naar een nieuwe locatie.  De student krijgt les van een klein en betrokken docententeam, zoals nu ook al het geval is. Dit gaat om de eigen docenten van economie Storm Buysingstraat, die de student al kent. De docenten hebben veel persoonlijk contact met de student en veel aandacht voor zijn of haar ontwikkeling. Voor vragen en ondersteuning de student hij altijd bij hen terecht. Ze helpen de student ook bij het plannen en organiseren van zijn of haar opleiding. Persoonlijke aandacht staat ook in het nieuwe gebouw centraal in ons onderwijs.

Is het niet mogelijk om les te krijgen op de Storm Buysingstraat?

Nee, dat is niet mogelijk. We verplaatsen al onze opleidingen naar het gebouw aan het Betaplein. Volgend schooljaar starten ID College en ROC Leiden namelijk met een gezamenlijk MBO College Economie. Daarvoor is het nodig dat we de economieopleidingen in Leiden onderbrengen in één gebouw. De economieopleidingen van ROC Leiden zijn gevestigd in het gebouw Betaplein. De economieopleidingen van ID College Leiden gaan hier ook naar toe. Dat maakt de vorming van een gezamenlijk MBO College Economie gemakkelijk.  

Blijft de student ingeschreven bij ID College?

Ja, de student blijft ingeschreven bij ID College. 
Heeft de samenwerking van ROC Leiden en ID College invloed op het diploma van een student?
Een diploma dat de student bij ID College behaalt is een volwaardig mbo-diploma dat voldoet aan de kwaliteitseisen die aan een mbo-opleiding worden gesteld. Het kan zijn dat een student zijn opleiding afrondt als beide roc’s gefuseerd zijn. We zorgen dat deze overgang zo goed en soepel mogelijk verloopt. Het diploma dat een student behaalt voldoet hoe dan ook aan alle eisen.

Waar krijgen we meer informatie?

• Op 12 december organiseren we op de Storm Buysingstraat een informatiebijeenkomst voor studenten en hun ouders. De avond begint om 19.15 uur. 
• De studenten kunnen meer informatie vragen bij hun studieloopbaanbegeleider.  
• Via het studentportaal www.idportaal.nl kunnen studenten via de tegel ‘Samen sterker mbo’ meer informatie vinden          over de samenwerking tussen ID College en ROC Leiden.
Hoe bereiden jullie de studenten voor op de verhuizing?

Op 12 december organiseren we op Storm Buysingstraat een speciale informatiebijeenkomst voor studenten en hun ouders. We geven dan een rondleiding. Iedereen kan vragen stellen. 

Wat moet ik doen als ik naar een andere onderwijsinstelling wil overstappen?

We adviseren de student om contact op te nemen met de studieloopbaanbegeleider en met hem of haar in gesprek te gaan. Ook adviseren we de student en zijn ouders/verzorgers om naar de informatieavond op 12 december te komen. Samen met u en uw student zoeken we naar een passende oplossing.

Kan ik overstappen naar ID College Zoetermeer of Alphen?

We adviseren de student om contact op te nemen met de studieloopbaanbegeleider en met hem of haar in gesprek te gaan. Ook adviseren we de student en zijn ouders/verzorgers om naar de informatieavond op 12 december te komen. Samen met u en uw student zoeken we naar een passende oplossing.

Waar krijgt de student les als hij zich aanmeldt voor een opleiding bij ROC Leiden?

In Leiden. Het grootste deel van de studenten van ROC Leiden studeert op de locaties Lammenschans en Centraal Station. In augustus 2018 gaat ROC Leiden de locatie Centraal Station verlaten. Voor de studenten die hier studeren zoeken we (uiterlijk in 2018) een andere passende locatie in Leiden. Locatie Lammenschans blijft een onderwijslocatie. We gaan dit gebouw verbouwen zodat het beter geschikt is voor modern middelbaar beroepsonderwijs waarin studenten veel persoonlijke aandacht krijgen.
Het Middelbaar Laboratoriumonderwijs blijft gevestigd in de Hogeschool Leiden en de bouwopleidingen in de locatie aan de Gitstraat.

Gaan de opleidingen van ID College in Leidschendam nog naar ROC Mondriaan?

Dat is verre van zeker. Het zou gaan om de ruil van alle opleidingen van ID College in Leidschendam tegen de zorgopleidingen van ROC Mondriaan in Leiden. ID College is en blijft bereid om te onderzoeken of het ruilen van opleidingen mogelijk en zinvol is. Pas als uit onderzoek het ruilen van opleidingen mogelijk en zinvol blijkt, zal dit – zoals afgesproken – plaatsvinden nadat ID College en ROC Leiden definitief zijn samengegaan en niet voor 2020.

Waarom is ID College weg gegaan uit Katwijk?

ID College heeft de vestiging in Katwijk aan het einde van het studiejaar 2015-2016 gesloten. ID College wil onderwijs van goede kwaliteit blijven bieden in gebouwen waar studenten en medewerkers zich op hun gemak voelen. Er waren te weinig studenten in Katwijk om dat mogelijk te maken. Daarom zijn de opleidingen naar Leiden verhuisd.

Wat kan ik verwachten van de nieuwe onderwijslocatie aan de Breestraat, hoe ziet het eruit?

Het is een modern pand waar het draait om het bieden van goed onderwijs en waar studenten en medewerkers zich op hun gemak voelen. We hebben het onderwijs in het nieuwe gebouw kleinschalig georganiseerd. Studenten krijgen les van een klein docententeam – maximaal 15 tot 20 docenten. De docenten hebben veel persoonlijk contact met de studenten en hebben veel aandacht voor hun ontwikkeling. Voor vragen en ondersteuning kunnen ze altijd bij hen terecht.


De nieuwe MBO Colleges en verhuizingen:

Waarom voegen ROC Leiden en ID College hun zorgopleidingen samen?

ROC Leiden en ID College hebben besloten om samen verder te gaan en uiterlijk in augustus 2018 te fuseren. Dit studiejaar hebben ID College en ROC Leiden hun zorgopleidingen in een gezamenlijk MBO College Gezondheidszorg gebundeld. Dit MBO College heeft vestigingen in Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Woerden en Zoetermeer. Door het samengaan van beide mbo-scholen versterken we de kwaliteit van het onderwijs, krijgt het mbo binnen de regio een eenduidig gezicht naar de bedrijven en instellingen waar we mee samenwerken en sluiten we beter aan op de ontwikkelingen in het werkveld. Hierdoor kunnen wij studenten nog beter voorbereiden op hun toekomst en loopbaan binnen de zorg.

Waarom zijn de zorgopleidingen in Leiden naar de locatie in de Breestraat verhuisd?

Om de samenhang binnen het MBO College Gezondheidszorg te versterken, hebben we besloten de zorgopleidingen in Leiden van zowel ROC Leiden als ID College samen te voegen op één vestiging (uitvoeringslocatie). We hebben gekozen voor de nieuwe vestiging aan de Breestraat omdat:

 • daar met ingang van het studiejaar 2016-2017 álle zorgopleidingen van ID College gevestigd worden en het gebouw al is ingericht op de komst van deze zorgopleidingen; 
 • dit gebouw voldoende ruimte heeft om alle zorgstudenten van zowel ROC Leiden als ID College te huisvesten;
 • het gebouw moderne voorzieningen heeft waarmee we de kwaliteit van de zorgopleidingen een extra impuls kunnen geven.

Welke opleidingen bevinden zich in de Leidse vestiging (Breestraat) van het MBO College Gezondheidszorg?

Het gaat om de volgende opleidingen:

 • Verzorgende IG 
 • Medewerker Steriele medische hulpmiddelen 
 • Combinatie Verzorgende IG/Medewerker maatschappelijke Zorg
 • Opleidingen Maatschappelijke zorg 
 • Doktersassistent 
 • Tandartsassistent 
 • Apothekersassistent
 • Verpleegkundige

Waar worden de zorgopleidingen van contractonderwijs gegeven?

In Leiden gaan we de zorgopleidingen van het contractonderwijs ook geven aan de Breestraat. Daarnaast blijft ID College het contractonderwijs verzorgen vanuit de vestigingen in Alphen aan den Rijn, Gouda, Leidschendam-Voorburg, Woerden en Zoetermeer.

Waarom voegen we de opleidingen Maatschappelijke Zorg en Verzorgende IG samen?

De ouderenzorg, maar ook de gehandicaptenzorg leggen steeds meer de nadruk op de combinatie van wonen, welzijn en zorg. Dit vraagt medewerkers die kwalitatief goede zorg kunnen verlenen, maar die cliënten ook kunnen begeleiden bij een zinvolle dagbesteding. Tegenwoordig vragen zorg- en welzijnsinstellingen dat deze kwaliteiten verenigd zijn in één persoon. Daarom vinden ze het belangrijk dat we de opleidingen Medewerker Maatschappelijke Zorg én Verzorgende IG met elkaar verbinden. Je ziet dan ook dat alle roc’s deze opleiding gecombineerd aanbieden. Net zoals wij doen dus.
Door de combi-opleiding zijn studenten straks breed inzetbaar op het gebied van: zorg, wonen, huishouden, welzijn en dagbesteding. Ze kunnen aan de slag in allerlei beroepspraktijken zoals: een verzorgingshuis, een verpleeghuis, een zorgboerderij, een instelling voor psychiatrie of verslavingszorg, woonvormen voor gehandicapten, een dak- en thuislozenopvang, een sociale werkvoorziening, een reïntegratiebedrijf, een asielzoekerscentrum, een justitiële inrichting of gewoon bij de zorgvrager(s) thuis. Kortom: door de combinatie van beide opleidingen hebben studenten een grote kans op een uitdagende baan!

Wat gebeurt er met de opleiding Helpende Zorg en Welzijn?

De opleiding Helpende Zorg en Welzijn gaat met ingang 2016 – 2017 op in de brede niveau 2-opleiding Dienstverlening. In deze opleiding zijn de niveau 2-opleidingen Helpende Zorg en Welzijn, Sport en Recreatie en Facilitaire Dienst samengebracht. Het combineren van de opleidingen Helpende Zorg en Welzijn, Facilitair Medewerker en Sport en Recreatie in de nieuwe opleiding Dienstverlener is een landelijke ontwikkeling in het mbo. De aanleiding voor deze opleiding is de nieuwe kwalificatiestructuur die in het cohort 2016-2017 wordt geïmplementeerd. De beroepspraktijk vraagt om breed opgeleide studenten. Werkgevers hebben behoefte aan medewerkers die flexibel zijn en op verschillende terreinen ingezet kunnen worden. Met de nieuwe opleiding spelen we op deze vraag. Schoolverlaters met het diploma op zak zijn straks gekwalificeerd om verschillende werkzaamheden in een bedrijf of instelling uit te voeren. De arbeidsmarktperspectieven voor afgestudeerde studenten vergroten we hiermee.

De nieuwe brede opleiding gaat vallen onder het MBO College voor de dienstverlenende beroepen. De meeste dienstverlenende opleidingen in Leiden bevinden zich in het gebouw Level bij het Centraal Station. Door de brede niveau 2-opleiding daar te vestigen, geven we studenten meer kans om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen.

Worden bij het MBO College Gezondheidszorg de klassen van ID College en ROC Leiden samengevoegd?

De eerstejaars studenten van ID College en ROC Leiden in het MBO College Gezondheidszorg in Leiden komen bij elkaar in de klas en krijgen les van gemengde docententeams.

Heeft het samengaan van de opleidingen Zorg tot het MBO College Gezondheidszorg invloed op het diploma dat de student behaalt?

Het diploma dat studenten gaan halen bij het MBO College Gezondheidszorg is een volwaardig mbo-diploma dat voldoet aan de kwaliteitseisen die aan een mbo-opleiding worden gesteld.

Kunnen studenten zich nog steeds aanmelden voor een opleiding Zorg bij ROC Leiden of ID College?

Studenten kunnen zich aanmelden voor een opleiding aan het MBO College Gezondheidszorg via ID College. De student start in het nieuwe studiejaar (2016 - 2017) bij het gezamenlijke MBO College Gezondheidszorg. Dit MBO College heeft vestigingen in Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Woerden en Zoetermeer.

Waar worden de welzijnsopleidingen van ID College gegeven?

De welzijnsopleidingen van ID College zouden in eerste instantie ook verhuizen naar de Breestraat. Door de samenvoeging van de zorgopleidingen van ROC Leiden en ID College in de Breestraat is er in dit gebouw geen ruimte meer voor de welzijnsopleidingen. We hebben daarom besloten de welzijnsopleidingen van ID College met ingang van het studiejaar 2016 - 2017 uit te voeren in het gebouw Level bij het Centraal Station. Hier zijn ook de welzijnsopleidingen van ROC Leiden gevestigd. Docenten van beide instellingen komen elkaar dan regelmatig tegen. Hierdoor leren ze elkaar beter kennen en is het makkelijker om met elkaar te overleggen over het ineenvlechten van de welzijnsopleidingen in een nieuw te starten gezamenlijk MBO College voor de welzijnsopleidingen. In 2018 beëindigen we de huur van het pand bij het Centraal Station. Dat betekent dat de opleidingen die we daar geven naar een andere locatie moeten verhuizen. Op dit moment onderzoeken we in welke locaties in Leiden we de verschillende MBO Colleges het beste kunnen huisvesten.

Wat kan men verwachten van de onderwijslocatie Level?

We gaan het onderwijs in het gebouw Level de komende twee jaar kleinschalig organiseren. Centraal staat het onderwijsteam dat maximaal 300 tot 500 studenten begeleidt. Studenten krijgen les van een klein docententeam – maximaal 15 tot 20 docenten. De docenten hebben veel persoonlijk contact met de studenten en hebben veel aandacht voor hun ontwikkeling. Voor vragen en ondersteuning kunnen ze altijd bij hen terecht. Kleinschaligheid en persoonlijke aandacht staan dus ook bij het gebouw Level centraal.

Waarom verhuist de opleiding Maatschappelijke Zorg naar de Breestraat?

De opleiding Maatschappelijke Zorg gaat in de toekomst deel uitmaken van het MBO College Gezondheidszorg. In het werkveld zie je dat de gezondheidszorg en de maatschappelijke zorg steeds meer met elkaar verbonden zijn. De ouderenzorg, maar ook de gehandicaptenzorg leggen steeds meer de nadruk op de combinatie van wonen, welzijn en zorg. Dit vraagt medewerkers die kwalitatief goede zorg kunnen verlenen, maar die cliënten ook kunnen begeleiden bij een zinvolle dagbesteding. Door de opleidingen Maatschappelijke zorg onder te brengen bij het MBO College Gezondheidszorg, sluiten we beter aan bij deze ontwikkelingen. Daarmee bereiden we de studenten goed voor op de arbeidsmarkt en vergroten we voor hen de kans op een uitdagende baan.

Wat betekent de samenvoeging Maatschappelijke Zorg en Verzorgende IG voor de student?

Met deze opleiding behaalt de student twee diploma’s: Medewerker Maatschappelijke Zorg én Verzorgende IG. Maar we zijn ook eerlijk: de combi-opleiding is best pittig. Daarom steunen we de student intensief tijdens de opleiding. De persoonlijke studieloopbaanbegeleider (slb’er) voert regelmatig gesprekken met de student over de voortgang van de studie. Ook helpt de slb’s bij het plannen van de opleiding, examens en stages.


Achtergrond:

Wat was er eigenlijk aan de hand met ROC Leiden?

ROC Leiden is door het betrekken van twee nieuwbouwlocaties in de financiële problemen geraakt en hierdoor is ook de onderwijskwaliteit onder druk komen te staan.
Door de financiële steun van de minister en de samenwerking met ID College kunnen studenten in leiden rekenen op goed onderwijs.

Zijn er bij ID College ook financiële problemen?

Nee. ID College is financieel gezond.

ID College heeft ook geïnvesteerd in nieuwe gebouwen. Komt ID College daarmee niet in de financiële problemen?

Nee. ID College heeft zijn vastgoed op een verantwoorde manier gefinancierd.
ID College en ROC Leiden werken nu samen om goed onderwijs aan studenten te blijven bieden. Onderwijs dat gekenmerkt wordt door kleinschaligheid en persoonlijke aandacht.


Journalisten:

Bij wie kunnen journalisten terecht met hun vragen?

Pers is welkom tijdens onze open dagen en informatiemiddagen. Zij kunnen zo persoonlijk kennis maken met onze opleidingen, docenten/voorlichters en studenten. Voor persvragen:
- Jeroen Bos (woordvoerder ID College, 06 – 53 66 03 69, jbos@idcollege.nl) of
- Karin Harkema (persvoorlichter ROC Leiden, 071 - 582 4751 of 06 - 24 55 33 01).


Méér dan mbo
Vanaf 1 september gaan ID College en ROC Leiden samen verder als mboRijnland.
Meer informatie