Studentenstatuut

Als student heb je bepaalde rechten, maar tegenover rechten staan ook plichten. Dit statuut kreeg niet voor niets als titel mee: ‘Wat mag en moet’. Als afspraken over allerlei zaken die zich op school kunnen voordoen duidelijk zijn, is het ook makkelijker om elkaar er op aan te spreken als dat nodig is. Deze afspraken gelden naast de afspraken die met je zijn overeengekomen in de onderwijsovereenkomst.

Dit studentenstatuut is daarbij een hulpmiddel. Het geeft je als student houvast, het helpt je om conflicten te voorkomen en het verbetert de sfeer op school. Het statuut legt daarvoor een aantal basisrechten en –plichten vast die voor alle studenten van ID College gelden. Bijvoorbeeld over gelijke behandeling, de bescherming van je privacy en de veiligheid op school. Sommige onderwerpen worden nog verder uitgewerkt in andere documenten, die je nog tijdens je opleiding aangeboden krijgt.

Met dit studentenstatuut hoopt ID College een bijdrage te leveren aan een goede sfeer op school. Een sfeer waarin we elkaar durven te wijzen op elkaars verantwoordelijkheden. Een sfeer waarin iedereen zicht prettig voelt en waarin je in staat bent een goed studieresultaat te behalen. Want daar gaat het tenslotte om in een school.

Download het studiewijzer incl. studentenstatuut II (vanaf schooljaar 2016/2017)

Download het studentenstatuut (tot en met schooljaar 2015/2016)

Méér dan mbo
Vanaf 1 september gaan ID College en ROC Leiden samen verder als mboRijnland.
Meer informatie