Alle studie-informatie op een rij

Bij het maken van een keuze voor een opleiding komt er veel informatie op je af. Om ervoor te zorgen dat je al deze informatie duidelijk en snel kunt vinden, hebben we een studie A tot Z voor je gemaakt. Hieronder vind je alle informatie op alfabetische volgorde terug.

Alle studie-informatie op een rij

Kans op werk

Laatst gewijzigd op: 13-02-17

De internetsite www.kansopwerk.nl maakt de kansen op werk in het mbo zichtbaar voor jou. Samen met www.kansopstage.nl biedt deze site je informatie die je helpt bij je loopbaanplanning en opleidingskeuze.

Keuzedelen

Laatst gewijzigd op: 14-02-17

Je volgt in je opleiding een groot aantal beroepsgerichte vakken die je voorbereiden op een baan. Ook krijg je een aantal algemene vakken, zoals Nederlands en rekenen. Deze vakken horen allemaal bij je opleiding. Naast deze vakken, heb je in je opleiding ook de ruimte om te kiezen voor keuzedelen. Zo kun je een deel van je opleiding zelf in vullen. En dat is leuk! Je kunt keuzedelen volgen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses, hobby’s en toekomstdromen!

Lees meer over keuzedelen

Keuzegids

Laatst gewijzigd op: 13-02-17

De bakker-en koksopleidingen van ID College zijn door de MBO Keuzegids verkozen tot beste van Nederland. Hier is ID College bijzonder trots op. Alleen de beste opleidingen mogen het kwaliteitszegel gebruiken.

De Keuzegids is een onafhankelijke gids die de kwaliteit van alle opleidingen beoordeelt en vergelijkt. Iedereen die een vervolgopleiding kiest, of helpt bij die keuze, vindt in de Keuzegids een deskundige en prettige hulp. keuzegids.org/mbo

Klacht melden

Dit is een ander woord voor "Melden onveilige situaties of gebeurtenissen"

Laatst gewijzigd op: 28-09-16

Veiligheid en welzijn
ID College wil zorgen voor een veilige werkplek voor medewerkers en een veilige leeromgeving voor haar studenten. We zijn met zoveel mensen aan het werk en aan het leren dat we willen voorkomen dat onze veiligheid in gevaar is. Het risico hierop willen wij zo klein mogelijk houden. Hiervoor heeft ID College enkele middelen ingezet om onze veiligheid en welzijn te kunnen bewaken. We inventariseren en registreren risico’s, incidenten en klachten. Uiteraard met als doel om ze te voorkomen. Hieronder kun je lezen hoe dit in zijn werk gaat.

Registreren en aanpakken van veiligheidsrisico’s
Iedere werkgever is verplicht om periodiek een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) te houden. ID College wordt hierbij begeleid door een kerndeskundige van de arbodienstverlener. Tijdens de inventarisatie worden locaties bezocht en medewerkers geïnterviewd. De Ondernemingsraad en de Directie zijn hierbij uitgenodigd. Binnenkort zullen ook onze studenten betrokken worden. De bevindingen worden in één systeem geregistreerd en voorzien van een risicowaardering en een advies op mogelijke maatregelen.
Uit deze gegevens destilleren we een plan van aanpak waarin staat beschreven welke risico’s wanneer op welke wijze worden aangepakt. Ze vormen een belangrijk onderdeel van ons beleid en daarom is wettelijk geregeld dat de Ondernemingsraad moet instemmen met het plan.

Het klachtmeldingssysteem
Het is belangrijk om iedereen te betrekken bij onze veiligheid. Immers alleen met elkaar kunnen we een veilige en gezonde school vormen. En als het zo nu en dan toch iets fout gaat, is het belangrijk om daarvan melding te maken. Hoe je dat doet, lees je hierna.

Melden van klachten en incidenten
Iedere medewerker en student kan melding maken van klachten en incidenten. Ook hiervoor gebruiken we weer één meldsysteem zodat wij kunnen zien op welke locaties zich de meeste klachten en incidenten voordoen. Zo kunnen wij per vestiging maatregelen nemen om de veiligheid te vergroten. We treffen passende maatregelen om te voorkomen dat incidenten en klachten in de toekomst nogmaals kunnen plaatsvinden.

Incidenten
Een incident is een gebeurtenis die leidt tot een verstoring of onderbreking van het arbeidsproces of de lessen. Een ongeval is een ongewenste gebeurtenis (incident) met schade of letsel als gevolg. Een bijna-ongeval is een incident dat heeft plaats gevonden en onder andere omstandigheden had kunnen leiden tot schade of letsel. Dit zijn allemaal voorbeelden van incidenten die je kunt melden.

Melden
Via onderstaande link kom je in het systeem waar je klachten en incidenten kunt melden: 

Meldpunt klachten

Klachtenreglement /Klachten

Laatst gewijzigd op: 09-06-16

Veiligheid en welzijn

ID College wil zorgen voor een veilige werkplek voor medewerkers en een veilige leeromgeving voor haar studenten. We zijn met zoveel mensen aan het werk en aan het leren dat we willen voorkomen dat onze veiligheid in gevaar is. Het risico hierop willen wij zo klein mogelijk houden. Hiervoor heeft ID College enkele middelen ingezet om onze veiligheid en welzijn te kunnen bewaken. We inventariseren en registreren risico’s, incidenten en klachten. Uiteraard met als doel om ze te voorkomen. Hieronder kun je lezen hoe dit in zijn werk gaat.

Registreren en aanpakken van veiligheidsrisico’s
Iedere werkgever is verplicht om periodiek een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) te houden. ID College wordt hierbij begeleid door een kerndeskundige van de arbodienstverlener. Tijdens de inventarisatie worden locaties bezocht en medewerkers geïnterviewd. De Ondernemingsraad en de Directie zijn hierbij uitgenodigd. Binnenkort zullen ook onze studenten betrokken worden. De bevindingen worden in één systeem geregistreerd en voorzien van een risicowaardering en een advies op mogelijke maatregelen.

Met deze gegevens maken we een plan van aanpak waarin staat beschreven welke risico’s wanneer op welke wijze worden aangepakt. Ze vormen een belangrijk onderdeel van ons beleid en daarom is wettelijk geregeld dat de Ondernemingsraad moet instemmen met het plan.

Het klachtmeldingssysteem
Het is belangrijk om iedereen te betrekken bij onze veiligheid. Immers alleen met elkaar kunnen we een veilige en gezonde school vormen. En als het zo nu en dan toch iets fout gaat, is het belangrijk om daarvan melding te maken. Hoe je dat doet, lees je hierna.

Melden van klachten en incidenten
Iedere medewerker en student kan melding maken van klachten en incidenten. Ook hiervoor gebruiken we weer één meldsysteem zodat wij kunnen zien op welke locaties zich de meeste klachten en incidenten voordoen. Zo kunnen wij per vestiging maatregelen nemen om de veiligheid te vergroten. We treffen passende maatregelen om te voorkomen dat incidenten en klachten in de toekomst nogmaals kunnen plaatsvinden.

Klachten
Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met de gang van zaken bij ID College. Wat er in de officiële klacht moet staan, wat er met de klacht gebeurt en hoe lang dat allemaal duurt, dat kun je lezen in het klachtenreglement. Het klachtenreglement is opgenomen als bijlage 9 in het studentenstatuut.

Incidenten
Een incident is een gebeurtenis die leidt tot een verstoring of onderbreking van het arbeidsproces of de lessen. Een ongeval is een ongewenste gebeurtenis (incident) met schade of letsel als gevolg. Een bijna-ongeval is een incident dat heeft plaats gevonden en onder andere omstandigheden had kunnen leiden tot schade of letsel. Dit zijn allemaal voorbeelden van incidenten die je kunt melden.

Melden
Via de volgende link kom je in het systeem waar je klachten en incidenten kunt melden: meldpunt-idcollege.nl

Kosten

Laatst gewijzigd op: 08-04-16

Lesgeld BOL-opleiding

Iedere student die op 1 augustus van het eerste schooljaar 18 jaar of ouder is en een voltijd BOL-opleiding volgt, betaalt lesgeld aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Je ontvangt een factuur van DUO. Dit lesgeld bedraagt voor het schooljaar 2016-2017 € 1.137,00.

Schooljaar 2015-2016
Voor het schooljaar 2016-2017 bedraagt het lesgeld € 1.137,00.

Cursusgeld BBL-opleiding
Iedere student die op 1 augustus van het eerste schooljaar 18 jaar of ouder is en een BBL-opleiding volgt, betaalt cursusgeld aan ID College.
In het schooljaar 2016-2017 bedraagt het cursusgeld voor een niveau 1- of 2-opleiding € 236,00. Voor een niveau 3- of 4-opleiding betaal je voor 2016-2017 € 573,00.

Schooljaar 2016-2017
In het schooljaar 2016-2017 bedraagt het cursusgeld voor een niveau 1- of 2-opleiding € 236,00. Voor een niveau 3- of 4-opleiding betaal je voor 2015-2016 € 573,00.

Je moet het cursusgeld voor aanvang van de lessen betalen. Anders kun je niet worden toegelaten.

Lees meer...

Méér dan mbo
Vanaf 1 september gaan ID College en ROC Leiden samen verder als mboRijnland.
Meer informatie