Alle studie-informatie op een rij

Bij het maken van een keuze voor een opleiding komt er veel informatie op je af. Om ervoor te zorgen dat je al deze informatie duidelijk en snel kunt vinden, hebben we een studie A tot Z voor je gemaakt. Hieronder vind je alle informatie op alfabetische volgorde terug.

Alle studie-informatie op een rij

Maatschappelijk werk

Laatst gewijzigd op: 06-03-15

Als het nodig is, brengen we je in contact met een schoolmaatschappelijk werker. Op alle locaties zijn die regelmatig aanwezig. Met een schoolmaatschappelijk werker heb je gesprekken over jezelf of de situatie waarin je zit. Altijd gaat het over problemen die in de weg zitten tijdens de opleiding. 

Op bijna alle locaties van ID College werken medewerkers van de organisatie Kwadraad. Zij voeren het schoolmaatschappelijk werk uit binnen ID College. De schoolmaatschappelijk werker richt zich op studenten met sociaal-emotionele problemen, vooral wanneer de student belemmerd wordt in het volgen van onderwijs. Schoolmaatschappelijk werk wordt gecoördineerd door het Onderwijs Servicecentrum. Zij kunnen je helpen met het maken van een afspraak.

Ook is via internet de mogelijkheid om tijdens een chatspreekuur contact met hen opnemen voor online hulpverlening.

Chatbegeleiding
Tijdens een chat heb je direct online contact met een hulpverlener en kun je jouw probleem voorleggen. De hulpverlener zal samen met jou de vraag onderzoeken en het gespreksdoel vaststellen. Daarna zal hij/zij jou helpen mee te denken over oplossingen of oplossingsrichtingen.

Als je op onderstaande link klikt, kom je rechtstreeks bij de chatbutton

Kwadraad Hulp Online chatspreekuren

Melden onveilige situaties of gebeurtenissen

Laatst gewijzigd op: 28-09-16

Veiligheid en welzijn
ID College wil zorgen voor een veilige werkplek voor medewerkers en een veilige leeromgeving voor haar studenten. We zijn met zoveel mensen aan het werk en aan het leren dat we willen voorkomen dat onze veiligheid in gevaar is. Het risico hierop willen wij zo klein mogelijk houden. Hiervoor heeft ID College enkele middelen ingezet om onze veiligheid en welzijn te kunnen bewaken. We inventariseren en registreren risico’s, incidenten en klachten. Uiteraard met als doel om ze te voorkomen. Hieronder kun je lezen hoe dit in zijn werk gaat.

Registreren en aanpakken van veiligheidsrisico’s
Iedere werkgever is verplicht om periodiek een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) te houden. ID College wordt hierbij begeleid door een kerndeskundige van de arbodienstverlener. Tijdens de inventarisatie worden locaties bezocht en medewerkers geïnterviewd. De Ondernemingsraad en de Directie zijn hierbij uitgenodigd. Binnenkort zullen ook onze studenten betrokken worden. De bevindingen worden in één systeem geregistreerd en voorzien van een risicowaardering en een advies op mogelijke maatregelen.
Uit deze gegevens destilleren we een plan van aanpak waarin staat beschreven welke risico’s wanneer op welke wijze worden aangepakt. Ze vormen een belangrijk onderdeel van ons beleid en daarom is wettelijk geregeld dat de Ondernemingsraad moet instemmen met het plan.

Het klachtmeldingssysteem
Het is belangrijk om iedereen te betrekken bij onze veiligheid. Immers alleen met elkaar kunnen we een veilige en gezonde school vormen. En als het zo nu en dan toch iets fout gaat, is het belangrijk om daarvan melding te maken. Hoe je dat doet, lees je hierna.

Melden van klachten en incidenten
Iedere medewerker en student kan melding maken van klachten en incidenten. Ook hiervoor gebruiken we weer één meldsysteem zodat wij kunnen zien op welke locaties zich de meeste klachten en incidenten voordoen. Zo kunnen wij per vestiging maatregelen nemen om de veiligheid te vergroten. We treffen passende maatregelen om te voorkomen dat incidenten en klachten in de toekomst nogmaals kunnen plaatsvinden.

Incidenten
Een incident is een gebeurtenis die leidt tot een verstoring of onderbreking van het arbeidsproces of de lessen. Een ongeval is een ongewenste gebeurtenis (incident) met schade of letsel als gevolg. Een bijna-ongeval is een incident dat heeft plaats gevonden en onder andere omstandigheden had kunnen leiden tot schade of letsel. Dit zijn allemaal voorbeelden van incidenten die je kunt melden.

Melden
Via onderstaande link kom je in het systeem waar je klachten en incidenten kunt melden: 

Meldpunt klachten

Méér dan mbo
Vanaf 1 september gaan ID College en ROC Leiden samen verder als mboRijnland.
Meer informatie